SJ ånglok

SJ Littera Q

SJ Littera Q (II)
1607 - 1609, 1907 - 1909

(Tillbaka till listan)

För en del svenska privatbanor byggdes 1906-09 ett antal små okopplade tanklok med enmands betjäning för att framföra lokala persontåg. SJ inregistrerade 1942 tre maskiner från Kalmar (KJ Y 9) och Mjölby - Hästholmens järnvägar (MHJ 1, 2) som littera Q. År 1948 tillkom tre likadana lok från Gävle - Dala Järnväg (GDJ S3 95-97), vilka tilldelades samma litterabeteckning. Lok 1608, 1609 anges 1943 felaktigt som våtånglok i SJ :s handlingar. Vid SJ användes loken bl.a. på sträckorna Falun - Sågmyra och Sölvesborg - Lister Mjällby, men samtliga lok slopades 1952-56. Tekniska uppgifter gällar 1607.

Längd:
7,56 m.
Tjänstevikt:
22 ton
Mat. vikt:
16,5 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,1 m.
Kol:
0,9 ton
Vatten:
3,5 m³
Hastighet:
55 km/h
Antal:
6 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Q 1607Q 1607
Nohab19061940 från KJ Y 9. Slopat 1953. Skrotat 1953 i Vislanda.
SJ Q 1608Q 1608Motala19091940 från MHJ 1. Slopat 1953. Skrotat 1953 i Vislanda.
SJ Q 1609Q 1609Motala19091940 från MHJ 2. Slopat 1952. Skrotat 1955 i Vislanda.
SJ Q 1907Q 1907Nohab19061948 från GDJ S3 95. Slopat 1952. Skrotat 1956 i Vislanda.
SJ Q 1908Q 1908Nohab19061948 från GDJ S3 96. Slopat 1956. Skrotat 1956 i Vislanda.
SJ Q 1909Q 1909Nohab19071948 från GDJ S3 97. Slopat 1956. Skrotat 1956 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: