SJ ånglok

SJ Littera OKf

SJ Littera OKf
1522 - 1523

(Tillbaka till listan)

Uppsala - Gävle Järnvägs båda H-lok med nummer 20 och 21 var byggda i Trollhättan år 1900 och utförda som tvåcylindriga kompoundlok enligt Gölsdorfs system och med främre löpboggie efter Adamsens system. Lok 21 ombyggdes till överhettning, medan lok 20 förblev våtånglok. År 1933 övertogs loken av SJ under littera OKf och avsågs att slopas nära nog omeddelbart, men överflyttades till Malmbanan och slopningen dröjde till år 1937. Våtångsversionen av OKf överensstämmer helt med SJ littera ÖCBa/L3.


Längd:
14,6 m.
Tjänstevikt:
41,6 ton
Mat. vikt:
38,8 ton
Tendervikt:
11,3 ton
Ångtryck:
13 atm
Drivhjuls Ø:
1,4 m.
Kol:
3 ton
Vatten:
9,7 m³
Hastighet:
70 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ OKf 1522OKf 1522Nohab19001933 från UGJ H 20. Slopat 1937. Skrotat 1938 i Vislanda.
SJ OKf 1523OKf 1523Nohab19001933 från UGJ H 21. Slopat 1937. Skrotat 1938 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: