SJ ånglok

SJ Littera OKe

SJ Littera OKe
1519 - 1521

(Tillbaka till listan)

För tjänst i tunga godståg erhöll Uppsala - Gävle Järnväg år 1916 Sveriges största tanklok utförda som åttakopplade godstågstankmaskiner med 1400 mm. drivhjul. De märktes UGJ I 27-29 och övertogs 1933 av SJ under littera OKe. Övertagandet berodde på att Ostkustbanan, OKB, kommit på obestånd. UGJ var hårt involverat i OKB som man hade ett gemensamt trafikförbund med. Så staten tog över båda banorna. Lok 1520 såldes 1934 til Hälsingborg - Hässleholms Järnväg 32, vilken bana lät balansera om maskinen till lägre axeltryck. Loket återvände 1940 till SJ. 1942 skedde omlittrering till typ N2 och efter en sporadisk användning på olika platser i Sverige, avställdes loken omkring 1960 med slopning 1970.


Längd:
13,65 m.
Tjänstevikt:
88,2 ton
Mat. vikt:
65,8 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,4 m.
Kol:
4,1 ton
Vatten:
10 m³
Hastighet:
70 km/h
Antal:
3 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ OKe 1519OKe 1519Motala19161933 från UGJ I 27. Omlittererades 1942 till SJ N2 1519.
SJ OKe 1520OKe 1520Motala19161933 från UGJ I 28. Sålt 1934 till HHJ 32. Retur 1940 från HHJ 32. Omlittererades 1942 till SJ N2 1520.
SJ OKe 1521OKe 1521Motala19161933 från UGJ I 29. Omlittererades 1942 till SJ N2 1521. Gävle 2006. Nynäs 2011.
Hectorrail

Järnvägsböcker

Skövde - Axvalls järnväg

Skövde - Axvalls järnväg
Pris 239 kr.

Läs mer
SJ D 123

Jag vill lägga till följande på denna sida: