SJ ånglok

SJ Littera OKd

SJ Littera OKd
1517 - 1518

(Tillbaka till listan)

Uppsala - Gävle Järnväg erhöll år 1907 tre snälltågslok av sexkommlad typ med kompoundmaskineri och rekordhögt panntryck av 16 kp/cm2. Sedda ur estetisk synpunkt torde loken ha varit en av de vackraste loktyper som funnits i Sverige. Maskinellt var loken dock ej såarskilt moderna och utförda som tvåcylindriga kompoundlok för våtånga. Loken var vid UGJ märkta med nummer 22-24 och littera B och två lok övertogs 1933 av SJ under typbeteckning OKd. UGJ B 23 skrotades omärkt till följd av rambrott. De båda OKd-loken slopades dock omgående och skrotades 1936 respektive 1934.


Längd:
17,44 m.
Tjänstevikt:
62,7 ton
Mat. vikt:
 
Tendervikt:
 
Ångtryck:
14 atm
Drivhjuls Ø:
1,85 m.
Kol:
5 ton
Vatten:
15 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ OKd 1517OKd 1517Falun19071933 från UGJ B 22. Slopat 1936. Skrotat 1936 i Vislanda.
SJ OKd 1518OKd 1518Falun19071933 från UGJ B 24. Slopat 1934. Skrotat 1934 i Vislanda.
Hectorrail
GC Rc4 1192

Järnvägsböcker

Saltsjöbanan

Saltsjöbanan
Pris 79 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida: