SJ ånglok

SJ Littera Na

SJ Littera Na
576 … 1448

(Tillbaka till listan)

Av de ursprungliga 64 åttakopplade våtångloken typ N ombyggdes 1922-32 sammanlagt 44 maskiner till överhettning sedan man ansett det ekonomisk motiverat. Loken erhöll vid ombyggnaden littera Na, vilket år 1942 förändrades till typ N i det nya litterasystemet. 7 lok såldes 1934-49 till JLJ, NBJ och SSJ. Fyra lok såltes till de holländska statsgruvorna. År 1948 övertogs från Gävle - Dala Järnväg fyra våtånglok, vilka 1948-49 ombyggdes till överhettningslok. Kvarvarande lok slopades 1973.


Längd:
9,9 m.
Tjänstevikt:
56,4 ton
Mat. vikt:
44,6 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,2 m.
Kol:
1,5 ton
Vatten:
7 m³
Hastighet:
45 km/h
Antal:
44 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Na 576Na 576Motala1900Ombyggt 1929 från SJ N 576. Omlittererades 1942 till SJ N 576.
SJ Na 635Na 635Motala1901Ombyggt 1923 från SJ N 635. Omlittererades 1942 till SJ N 635.
SJ Na 638Na 638Motala1901Ombyggt 1932 från SJ N 638. Omlittererades 1942 till SJ N 638.
SJ Na 639Na 639Motala1901Ombyggt 1930 från SJ N 639. Omlittererades 1942 till SJ N 639.
SJ Na 643Na 643Motala1901Ombyggt 1930 från SJ N 643. Omlittererades 1942 till SJ N 643.
SJ Na 644Na 644Motala1901Ombyggt 1931 från SJ N 644. Omlittererades 1942 till SJ N 644.
SJ Na 1129Na 1129Falun1912Ombyggt 1922 från SJ N 1129. Omlittererades 1942 till SJ N 1129.
SJ Na 1130Na 1130Falun1912Ombyggt 1922 från SJ N 1130. Omlittererades 1942 till SJ N 1130.
SJ Na 1131Na 1131Falun1912Ombyggt 1925 från SJ N 1131. Omlittererades 1942 till SJ N 1131.
SJ Na 1132Na 1132
Falun1912Ombyggt 1924 från SJ N 1132. Omlittererades 1942 till SJ N 1132.
SJ Na 1133Na 1133Falun1912Ombyggt. 1924 från SJ N 1133. Omlittererades 1942 till SJ N 1133.
SJ Na 1134Na 1134Falun1912Ombyggt 1922 från SJ N 1134. Sålt 1936 till NBJ 19.
SJ Na 1168Na 1168Atlas1914Ombyggt 1923 från SJ N 1168. Omlittererades 1942 till SJ N 1168.
SJ Na 1169Na 1169Atlas1914Ombyggt 1923 från SJ N 1169. Omlittererades 1942 till SJ N 1169.
SJ Na 1171Na 1171Atlas1914Ombyggt 1925 från SJ N 1171. Omlittererades 1942 till SJ N 1171.
SJ Na 1173Na 1173Atlas1914Ombyggt 1926 från SJ N 1173. Omlittererades 1942 till SJ N 1173.
SJ Na 1243Na 1243Atlas1915Ombyggt 1925 från SJ N 1243. Omlittererades 1942 till SJ N 1243.
SJ Na 1244Na 1244Atlas1915Ombyggt 1926 från SJ N 1244. Omlittererades 1942 till SJ N 1244.
SJ Na 1245Na 1245Atlas1915Ombyggt 1925 från SJ N 1245. Omlittererades 1942 till SJ N 1245.
SJ Na 1301Na 1301Falun1917Ombyggt 1926 från SJ N 1301. 1939-40: Statliga Järnvägsbolagen. Omlittererades 1942 till SJ N 1301.
SJ Na 1302Na 1302Falun1917Ombyggt 1922 från SJ N 1302. Omlittererades 1942 till SJ N 1302.
SJ Na 1304Na 1304Falun1917Ombyggt 1922 från SJ N 1304. Omlittererades 1942 till SJ N 1304.
SJ Na 1305Na 1305Falun1917Ombyggt 1927 från SJ N 1305. Omlittererades 1942 till SJ N 1305.
SJ Na 1403Na 1403ASJ-F1918Ombyggt 1926 från SJ N 1403. Omlittererades 1942 till SJ N 1403.
SJ Na 1404Na 1404ASJ-F1918Ombyggt 1928 från SJ N 1404. Omlittererades 1942 till SJ N 1404.
SJ Na 1405Na 1405ASJ-F1918Ombyggt 1924 från SJ N 1405. Omlittererades 1942 till SJ N 1405.
SJ Na 1406Na 1406ASJ-F1918Ombyggt 1923 från SJ N 1406. Omlittererades 1942 till SJ N 1406.
SJ Na 1407Na 1407ASJ-F1918Ombyggt 1929 från SJ N 1407. Sålt 1935 till Staatsmijnen SM 50, Limburg, Holland. Slopat 1960.
SJ Na 1433Na 1433Nohab1919Ombyggt 1929 från SJ N 1433. Sålt 1935 till Staatsmijnen, Limburg, Holland 46. Skrotat 1958.
SJ Na 1434Na 1434Nohab1919Ombyggt 1929 från SJ N 1434. Omlittererades 1942 till SJ N 1434.
SJ Na 1435Na 1435Nohab1919Ombyggt 1928 från SJ N 1435. Sålt 1935 till SSJ Na 15. Retur 1940 från SSJ. Omlittererades 1942 till SJ N 1435.
SJ Na 1436Na 1436Nohab1919Ombyggt 1927 från SJ N 1436. Omlittererades 1942 till SJ N 1436.
SJ Na 1437Na 1437Nohab1919Ombyggt 1926 från SJ N 1437. Omlittererades 1942 till SJ N 1437.
SJ Na 1438Na 1438ASJ-F1919Ombyggt 1927 från SJ N 1438. Omlittererades 1942 till SJ N 1438.
SJ Na 1439Na 1439ASJ-F1919Ombyggt 1930 från SJ N 1439. Sålt 1935 till Staatsmijnen, Limburg, Holland 45. Skrotat 1958.
SJ Na 1440Na 1440ASJ-F1919Ombyggt 1929 från SJ N 1440. Omlittererades 1942 till SJ N 1440.
SJ Na 1441Na 1441ASJ-F1919Ombyggt 1928 från SJ N 1441. Omlittererades 1942 till SJ N 1441.
SJ Na 1442Na 1442ASJ-F1919Ombyggt 1926 från SJ N 1442. Omlittererades 1942 till SJ N 1442.
SJ Na 1443Na 1443ASJ-F1919Ombyggt 1932 från SJ N 1443. Omlittererades 1942 till SJ N 1443.
SJ Na 1444Na 1444ASJ-F1920Ombyggt 1931 från SJ N 1444. Sålt 1934 till Staatsmijnen, Limburg, Holland 47. Skrotat 1960.
SJ Na 1445Na 1445ASJ-F1920Ombyggt 1927 från SJ N 1445. Omlittererades 1942 till SJ N 1445.
SJ Na 1446Na 1446ASJ-F1920Ombyggt 1928 från SJ N 1446. Omlittererades 1942 till SJ N 1446.
SJ Na 1447Na 1447ASJ-F1920Ombyggt 1929 från SJ N 1447. Omlittererades 1942 till SJ N 1447.
SJ Na 1448Na 1448ASJ-F1920Ombyggt 1932 från SJ N 1448. Omlittererades 1942 till SJ N 1448.

Jag vill lägga till följande på denna sida: