SJ ånglok

SJ Littera NSd

SJ Littera NSd
1497 - 1498

(Tillbaka till listan)

Sedan de båda 1C1-tankloken från Krauss i München visat sig vara vällyckade, lät Norra Södermanlands Järnväg AB Atlas i Stochholm bygga ytterligare tre maskiner av samma typ och enda skillnader blev större vattentankar och lägre vikt. De tre loken levererades 1904 som nummer 10-12 och vid förstatligandet avsågs att tilldela loken littera NSd med nummer 1497-1499. NrSlJ 12 intogs dock aldrig i nummerserien. Sista loket skrottades 1934.

Längd:
10,2 m.
Tjänstevikt:
43,5 ton
Mat. vikt:
 
Tendervikt:
 
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,4 m.
Kol:
1,6 ton
Vatten:
5 m³
Hastighet:
70 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ NSd 1497NSd 1497Atlas19041931 från NrSlJ 10. Slopat 1933. Skrotat 1933 i Vislanda.
SJ NSd 1498NSd 1498
Atlas19041931 från NrSlJ 11. Slopat 1934. Skrotat 1934 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: