SJ ånglok

SJ Littera N3

SJ Littera N3
1597 - 1598

(Tillbaka till listan)

År 1919 fick Ystad - Eslövs Järnväg två kraftiga åttakopplade tanklok för godståg från AB Svenska Järnvägsverkstäderna i Falun. De första åren måste loken användas som tenderlok med sidotankarna nedtagna för att reducera axeltrycket på den relativt lätt byggde linjen. År 1941 förstatligades loken och de tilldelades 1942 littera N3. Lokets sista tjänstgöring skedde på kustbanan i Blekinge till och med år 1963. I mitten på 1960-talet blev de två loken beredskapslok, men slopades som sådana 1970, varefter ett lok skrotades och det andra (N3 1598) såldes till Kristianstad museum 1972.


Längd:
11,1 m.
Tjänstevikt:
63,6 ton
Mat. vikt:
48 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
13 atm
Drivhjuls Ø:
1,21 m.
Kol:
3 ton
Vatten:
9 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ N3 1597N3 1597
ASJ-F19191941 från YEJ 1. Malmö 1954, 57 och 60. Slopat 1970. Skrotat 1972 i Vislanda.
SJ N3 1598N3 1598
ASJ-F19191941 från YEJ 2. Malmö 1954, 57 och 60. Slopat 1970. Sålt 1972 til Kristianstad Jvm. Kristianstad 2006-08 och 17.

Jag vill lägga till följande på denna sida: