SJ ånglok

SJ Littera Md

SJ Littera Md
657, 917

(Tillbaka till listan)

Sedan försöket att ombygga kompoundlok typ Mb till överhettning (typ Mc) hade utfallit väl, beslöt man att även försöka bygga om de tyngre Ma-loken på samma sätt. År 1924 ombyggdes Ma 657 och 917 i Örebro till överhettning och till tvillinglok. Till skillnad från Mb-loken behöll man Ma-ångpannan, i vilken överhettare inlades. Fler ombyggnader skedde ej och de båda Md-loken slopades 1937.


Längd:
17,3 m.
Tjänstevikt:
74 ton
Mat. vikt:
67,1 ton
Tendervikt:
14,3 ton
Ångtryck:
14 atm
Drivhjuls Ø:
1,3 m.
Kol:
6 ton
Vatten:
18,4 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Md 657Md 657
Nohab1902Ombyggt 1924 från SJ Ma 657. Slopat 1937. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ Md 917Md 917
Nohab1907Ombyggt 1924 från SJ Ma 917. Slopat 1937. Skrotat 1938 i Vislanda.

Järnvägsböcker

Karlstad Östra station

Karlstad Östra station
Pris 420 kr.

Läs mer
Hectorrail
SJ Rc1 1019

Jag vill lägga till följande på denna sida: