SJ ånglok

SJ Littera MVc

SJ Littera MVc
1358

(Tillbaka till listan)

Det trettonde tenderloket vid Mora - Vänerns Järnväg överensstämde väl med MVJ 11 och 12 (tillverkade 1903 och 1905), men hade överhettning, större cylindrar och ett högt pannläge. Loket tillverkades år 1908 i Trollhättan. År 1917 övertogs lok och bana av SJ och MVJ 13 erhöll littera MVc. Slopning skedde 1934.


Längd:
 
Tjänstevikt:
33 ton
Mat. vikt:
30 ton
Tendervikt:
10 ton
Ångtryck:
10,5 atm
Drivhjuls Ø:
1,27 m.
Kol:
2,5 ton
Vatten:
8,5 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
1 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ MVc 1358MVc 1358
Nohab19081917 från MVJ 13. Slopat 1934. Skrotat 1935 i Vislanda.

Hectorrail

Järnvägsböcker

Trafikminnen 2, Angeredsbanans historia

Trafikminnen 2, Angeredsbanans historia
Pris 174 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida: