SJ ånglok

SJ Littera L29

SJ Littera L29
1780 - 1782

(Tillbaka till listan)

Nässjö - Oskarshamns Järnväg fick 1907, 1910 och 1916 tre Mogullok från Motala Verkstad med invändiga cylindrar och 1400 mm. drivhjul. Den första maskinen, NOJ 24, skiljer sig något i överhettaryta och tyngd från de senare maskinerna NOJ 25 och 28. Vid förstatligandet erhöll loken littera L29 och tjänstgjorde bl.a. i Malmö. L29 1781 och 1782 slopades 1963 och 1967, medan L29 1780 tjänstgjorde som värmelok i Notviken från 1967.


Längd:
14,8 m.
Tjänstevikt:
43 ton
Mat. vikt:
38,2 ton
Tendervikt:
11,3 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,4 m.
Kol:
3 ton
Vatten:
9,7 m³
Hastighet:
80 km/h
Antal:
3 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ L29 1780L29 1780Motala19071946 från NOJ 24. Slopat 1974. Skrotat 1976.
SJ L29 1781L29 1781
Motala19101946 från NOJ 25. Malmö 1957. Malmö 1960 (beredskapslok). Slopat 1967. Skrotat 1967 i Vislanda.
SJ L29 1782L29 1782Motala19161946 från NOJ 28. Beredskapsreparation 1956. Beredskapslok, lokhus Loshult 1957. Slopat 1962. Skrotat 1963 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: