SJ ånglok

SJ Littera L26

SJ Littera L26
1765 - 1766

(Tillbaka till listan)

Från Halmstad - Nässjö Järnväg övertogs 1945 två innercylindrade Mogullok med 1550 mm. drivhjul och märkta HNJ P6b 17-18. De överensstämde väl med SJ littera L21 och var i likhet med dessa tillverkade i Trollhättan vid sekelskiftet. Från att ursprungligen ha varit våtånglok ombyggdes de till överhettning 1916 och 1913 och slutligen skedde 1931-32 en radikal ombyggnad i Trollhättan med ny ångpanna, nytt pannläge, ny hytt och ombyggd tender med bakskärm. Vid SJ användes loken bl.a. på Falköping-Landeryd innan de avställdes i mitten av 1950-talet och skrotades 1959 och 1957.


Längd:
14,73 m.
Tjänstevikt:
43 ton
Mat. vikt:
39,1 ton
Tendervikt:
14,8 ton
Ångtryck:
13 atm
Drivhjuls Ø:
1,55 m.
Kol:
5 ton
Vatten:
11 m³
Hastighet:
80 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ L26 1765L26 1765
Nohab19021945 från HNJ P6b 17. Borås 1957. Borås 1960 (beredskapslok). Slopat 1959. Skrotat 1959 i Örebro.
SJ L26 1766L26 1766Nohab19021945 från HNJ P6b 18. Borås 1957. Borås 1960 (beredskapslok). Slopat 1957. Skrotat 1957 i Vislanda.
SJ Pb 345
Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: