SJ ånglok

SJ Littera L23

SJ Littera L23
1714 - 1716

(Tillbaka till listan)

Stockholm - Westerås - Bergslagens Järnvägar fick 1899 fyra Mogullok med 1550 mm. drivhjul från Motala Verkstad, vilka lok erhöll nummer 39-42 och littera F. Överhettning inlades 1924-28 och littera förändrades till F3a. SWB F3a 39 skrotades 1936, men övriga fanns kvar vid förstatligandet 1945 och tilldelades littera L23. De användes i Västerås och Kristianstad och samtliga avställdes i slutet av 1950-talet och blev beredskapslok. L23 1714 deponerades 1968 till Västerås stad, medan övriga lok skrotades i Vislanda 1966 och 1967.


Längd:
14,6 m.
Tjänstevikt:
41 ton
Mat. vikt:
38 ton
Tendervikt:
11,8 ton
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,55 m.
Kol:
3,7 ton
Vatten:
9,5 m³
Hastighet:
75 km/h
Antal:
3 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ L23 1714L23 1714
Motala18991945 från SWB F3a 40. Avställt som beredskapsreserv i Sala 1953-62. Slopat 1966 och överlämnad till Järnvägsmuseum. Västerås 1968-69. Uppställt 1970 i Västerås. Upställt 198x i Tillberga. Deponerat 1990 hos NBVJ. Sålt 2011 för 1000,- kr till Nora Bergslags Veteran-Jernväg. Nora 2006-14.
SJ L23 1715L23 1715Motala18991945 från SWB F3a 41. Sala 1964 (Avställt). Slopat 1966. Skrotat 1966 i Vislanda.
SJ L23 1716L23 1716
Motala18991945 från SWB F3a 42. Slopat 1966. Skrotat 1967 i Vislanda.
SJ D 349
Sänd in bilder

Jag vill lägga till följande på denna sida: