SJ ånglok

SJ Littera L21

SJ Littera L21
1667 - 1670

(Tillbaka till listan)

Vid de fyra järnvägsbloag som 1898 sammanslogs till Östra Skånes Järnvägar fanns enbart tankmaskiner och för trafik på huvudsträckan Kristianstad - Eslöv anskaffades år 1900 fyra sexkopplade våtånglok med invändiga cylindrar och 1530 mm. drivhjul. Loken märktes ÖSJ G 14-17. Så småningom inlades överhettare och två lok fick cylinderdimensionerna förstorade. Sedan ÖSJ införlivats med Kristianstad - Hässleholm Järnväg år 1935, ändrades lokens nummer till 34-37 samt ombyggdes loken til torveldning. CHJ förstatligades 1944 och vid SJ erhöll de fyra loken nytt littera L21. Loken slopades 1948-66 och L21 1668 överlämnades till Kristianstads Järnvägsmuseum.

Längd:
14,5 m.
Tjänstevikt:
34,8 ton
Mat. vikt:
32 ton
Tendervikt:
10,2 ton
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,53 m.
Kol:
2,1 ton
Vatten:
9 m³
Hastighet:
75 km/h
Antal:
4 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ L21 1667L21 1667Nohab19001944 från CHJ 34. Slopat 1964. Skrotat 1966 i Östersund.
SJ L21 1668L21 1668
Nohab19001944 från CHJ 35. Slopat 1963. 1964 til Kristianstad Järnvägsmuseum. Kristianstad 1968 och 2006-08.
SJ L21 1669L21 1669Nohab19001944 från CHJ 36. Slopat 1948. Skrotat 1951 i Ystad.
SJ L21 1670L21 1670Nohab19001944 från CHJ 37. Slopat 1967. Skrotat 1967 i Östersund.

Jag vill lägga till följande på denna sida:Copyright © 2021 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen