SJ ånglok

SJ Littera L18

SJ Littera L18
1661 - 1662

(Tillbaka till listan)

Kristianstad - Hässleholm Järnväg erhöll 1907 sina första överhettarlok i form av två Mogulmaskiner med 1560 mm. drivhjul från Nydqvist & Holm i Trollhättan. De var främst avsedda för snabba persontåg och tillåtna för 90 km/t. SJ övertog loken år 1944 som littera L18 och maskinerna kvarblev i Kristianstad för tjänstgöring på f. d. CHJ :s linjer. L18 1661 avställdes 1953 medan L18 1662 användes på Kristianstad - Älmhult fram till 1956, då även detta lok togs ur tjänst. Skrotning skedde 1965 och 1967.


Längd:
14,34 m.
Tjänstevikt:
36,1 ton
Mat. vikt:
33,4 ton
Tendervikt:
10,1 ton
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,56 m.
Kol:
2,1 ton
Vatten:
8 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ L18 1661L18 1661
Nohab19071944 från CHJ 12. Slopat 1967. Skrotat 1967 i Östersund.
SJ L18 1662L18 1662Nohab19071944 från CHJ 13. Slopat 1964. Skrotat 1965 i Östersund.

Jag vill lägga till följande på denna sida: