SJ ånglok

SJ Littera L16

SJ Littera L16
1643 … 1873

(Tillbaka till listan)

Littera L16 omfattar en grupp sexkopplade godstågslok tillverkade 1899 och 1904 av Atlas i Stockholm och Nydqvist & Holm i Trollhättan med utvändiga slidskåp, ett lågt pannläge samt stort mellanrum mellan andra och tredje koppelaxeln. Ursprungligen utförda enligt kompoundsystemet var loken vid statsövertagandet ombyggda till tvillinglok och överhettning. De båda första loken övertogs 1943 med Malmö - Trelleborg Järnväg (MTJ 13, 14) och 1948 tillkom fyra lok från Gävle - Dala Järnväg (GDJ L3 38-41) samt tre lok från Södra Dalarnas Järnväg (SDJ L3 13, 15, 16). GDJ-loken hade tender typ K2 (2-axlig). Loken användes i lättare persontågstjänst, och kunde ställas av som beredskapslok när SJ började få gott om rälsbussar i mitten av 1950-talet. Som beredskapslok slopades de dock på 1960- och i början av 1970-talet. Alla loken skrotades utom 1644 som nu finns i Klippan.


Längd:
14,54 m.
Tjänstevikt:
43,5 ton
Mat. vikt:
40,1 ton
Tendervikt:
11 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,4 m.
Kol:
3 ton
Vatten:
12 m³
Hastighet:
80 km/h
Antal:
9 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ L16 1643L16 1643
Nohab18991943 från MTJ 13. Växjö 1957. Växjö 1960 (beredskapslok). Slopat 1967. Skrotat 1967 i Vislanda.
SJ L16 1644L16 1644
Nohab18991943 från MTJ 14. Slopat 1969. Uppställt i Alvesta 1974-1992. 1992 till Gävle. 1999 till Föreningen Veteranjärnvägen, Klippan. Klippan 2006-08.
SJ L16 1866L16 1866Nohab18991948 från GDJ L3 38. Slopat 1969. Skrotat 1971 i Vislanda.
SJ L16 1867L16 1867Nohab18991948 från GDJ L3 39. Slopat 1959. Skrotat 1960 i Östersund.
SJ L16 1868L16 1868Nohab18991948 från GDJ L3 40. Slopat 1967. Skrotat 1968 i Vislanda.
SJ L16 1869L16 1869Nohab18991948 från GDJ L3 41. Slopat 1959. Skrotat 1960 i Östersund.
SJ L16 1871L16 1871Atlas19041948 från SDJ L3 13. Slopat 1962. Skrotat 1962 i Vislanda.
SJ L16 1872L16 1872
Atlas19041948 från SDJ L3 15. Slopat 1969. Skrotat 1971 i Vislanda.
SJ L16 1873L16 1873Atlas19041948 från SDJ L3 16. Slopat 1969. Skrotat 1971 i Vislanda.

SJ VKBa 470Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: