SJ ånglok

SJ Littera L13

SJ Littera L13
1593 - 1594

(Tillbaka till listan)

Börringe - Östratorp Järnväg erhöll år 1912 och 1918 två överhettade sexkopplade tanklok från Nydqvist & Holm i Trollhättan, vilka lok märktes BÖJ 5 och 6. För att kunna infogas i Ystadsjärnvägarnas nummerschema ommärktes loken 1934 till BÖJ 51 och 52 och vid förstatligandet av dessa järnvägar erhöll loken littera L13 vid SJ. År 1947 förändrades littera till S13 och skrotning skedde 1954 och 1955. Lok 1594 var Sveriges sista nytillverkade 1C-tanklok på normalspår.


Längd:
9,2 m.
Tjänstevikt:
35,8 ton
Mat. vikt:
30 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,3 m.
Kol:
0,7 ton
Vatten:
3 m³
Hastighet:
65 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ L13 1593L13 1593Nohab19121941 från BÖJ 51. Omlittererades 1947 till SJ S13 1593.
SJ L13 1594L13 1594Nohab19181941 från BÖJ 52. Omlittererades 1947 till SJ S13 1594.

Jag vill lägga till följande på denna sida: