SJ ånglok

SJ Littera Kh

SJ Littera Kh
718 … 1265

(Tillbaka till listan)

Överhettare inlades år 1924-41 på 56 stycken av våtånglok typ Ke, varvid omlittrering skedde till Kh. Med CWJ, LLTJ och VBHJ återkom 1940-41 tre lok och 1941 fanns vid SJ 55 lok. År 1942-46 tillkom tre K4-lok från HNJ och sammenlagt fem K3-lok återkom från CWJ, GBJ, KJ, NOJ och VBHJ och ombyggdes till överhettning 1943-53. Tre för GDJ nybyggda K3-lok ombyggdes 1949 till överhettning och littera K4. Loktypen gjorde god tjänst i växling in på 1960-talet och efter reservuppställning slopades de sista loken 1969.


Längd:
9,1 m.
Tjänstevikt:
40,8 ton
Mat. vikt:
33,1 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,386 m.
Kol:
1,2 ton
Vatten:
4 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
57 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Kh 718Kh 718Motala1902Ombyggt 1927 från SJ Ke 718. Omlittererades 1942 til SJ K4 718.
SJ Kh 721Kh 721Motala1902Ombyggt 1928 från SJ Ke 721. Sålt 1936 till HNJ 48.
SJ Kh 769Kh 769Atlas1903Ombyggt 1926 från SJ Ke 769. Slopat 1937. Skrotat 1938 i Vislanda.
SJ Kh 774Kh 774Atlas1903Ombyggt 1929 från SJ Ke 774. Omlittererades 1942 till SJ K4 774.
SJ Kh 775Kh 775Ljunggrens1903Ombyggt 1929 från SJ Ke 775. Omlittererades 1942 till SJ K4 775.
SJ Kh 789Kh 789Motala1903Ombyggt 1927 från SJ Ke 789. Omlittererades 1942 till SJ K4 789.
SJ Kh 793Kh 793Motala1904Ombyggt 1929 från SJ Ke 793. Omlittererades 1942 till SJ K4 793.
SJ Kh 866Kh 866Ljunggrens1906Ombyggt 1929 från SJ Ke 866. Sålt 1936 till HNJ 49.
SJ Kh 868Kh 868Atlas1906Ombyggt 1934 från SJ Ke 868. Omlittererades 1942 till SJ K4 868.
SJ Kh 870Kh 870Atlas1906Ombyggt 1929 från SJ Ke 870. Omlittererades 1942 till SJ K4 870.
SJ Kh 871Kh 871Atlas1906Ombyggt 1941 från SJ Ke 871. Omlittererades 1942 till SJ K4 871.
SJ Kh 872Kh 872Atlas1906Ombyggt 1929 från SJ Ke 872. Omlittererades 1942 till SJ K4 872.
SJ Kh 911Kh 911Atlas1907Ombyggt 1928 från SJ Ke 911. Omlittererades 1942 till SJ K4 911.
SJ Kh 912Kh 912Atlas1907Ombyggt 1929 från SJ Ke 912. Omlittererades 1942 till SJ K4 912.
SJ Kh 915Kh 915Ljunggrens1907Ombyggt 1928 från SJ Ke 915. Omlittererades 1942 till SJ K4 915.
SJ Kh 920Kh 920Motala1907Ombyggt 1930 från SJ Ke 920. Omlittererades 1942 till SJ K4 920.
SJ Kh 922Kh 922Motala1907Ombyggt 1930 från SJ Ke 922. Omlittererades 1942 till SJ K4 922.
SJ Kh 923Kh 923Motala1907Ombyggt 1928 från SJ Ke 923. Omlittererades 1942 till SJ K4 923.
SJ Kh 924Kh 924Motala1907Ombyggt 1925 från SJ Ke 924. Sålt 1935 till BLHJ 3.
SJ Kh 958Kh 958Motala1908Ombyggt 1926 från SJ Ke 958. Sålt 1936 till HNJ 50.
SJ Kh 959Kh 959Motala1908Ombyggt 1928 från SJ Ke 959. Omlittererades 1942 till SJ K4 959.
SJ Kh 961Kh 961Motala1908Ombyggt 1930 från SJ Ke 961. Omlittererades 1942 till SJ K4 961.
SJ Kh 972Kh 972Ljunggrens1908Ombyggt 1928 från SJ Ke 972. Omlittererades 1942 till SJ K4 972.
SJ Kh 1059Kh 1059Atlas1910Ombyggt 1930 från SJ Ke 1059. Omlittererades 1942 til SJ K4 1059.
SJ Kh 1062Kh 1062Atlas1910Ombyggt 1931 från SJ Ke 1062. Omlittererades 1942 til SJ K4 1062.
SJ Kh 1063Kh 1063Atlas1910Ombyggt 1924 från SJ Ke 1063. Slopat 1936. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ Kh 1068Kh 1068Ljunggrens1910Ombyggt 1925 från SJ Ke 1068. Omlittererades 1942 til SJ K4 1068.
SJ Kh 1077Kh 1077Falun1910Ombyggt 1941 från SJ Ke 1077. Omlittererades 1942 till SJ K4 1077.
SJ Kh 1079Kh 1079Falun1910Ombyggt 1941 från SJ Ke 1079. Omlittererades 1942 till SJ K4 1079.
SJ Kh 1109Kh 1109Atlas1911Ombyggt 1924 från SJ Ke 1109. Omlittererades 1942 till SJ K4 1109.
SJ Kh 1110Kh 1110Atlas1911Ombyggt 1925 från SJ Ke 1110. Omlittererades 1942 till SJ K4 1110.
SJ Kh 1111Kh 1111Atlas1911Ombyggt 1924 från SJ Ke 1111. Omlittererades 1942 till SJ K4 1111.
SJ Kh 1112Kh 1112Atlas1911Ombyggt 1924 från SJ Ke 1112. Sålt 1935 till VBHJ 23. 1940 retur från VBHJ 23. Omlittererades 1942 till SJ K4 1112.
SJ Kh 1113Kh 1113Atlas1911Ombyggt 1924 från SJ Ke 1113. Omlittererades 1942 till SJ K4 1113.
SJ Kh 1114Kh 1114Atlas1911Ombyggt 1925 från SJ Ke 1114. Omlittererades 1942 till SJ K4 1114.
SJ Kh 1116Kh 1116Ljunggrens1911Ombyggt 1924 från SJ Ke 1116. Omlittererades 1942 till SJ K4 1116.
SJ Kh 1117Kh 1117Helsingborg1911Ombyggt 1933 från SJ Ke 1117. Omlittererades 1942 till SJ K4 1117.
SJ Kh 1156Kh 1156Atlas1913Ombyggt 1927 från SJ Ke 1156. Omlittererades 1942 till SJ K4 1156.
SJ Kh 1158Kh 1158Atlas1913Ombyggt 1924 från SJ Ke 1158. Omlittererades 1942 till SJ K4 1158.
SJ Kh 1159Kh 1159Atlas1913Ombyggt 1925 från SJ Ke 1159. Omlittererades 1942 till SJ K4 1159.
SJ Kh 1160Kh 1160Atlas1913Ombyggt 1924 från SJ Ke 1160. Omlittererades 1942 till SJ K4 1160.
SJ Kh 1162Kh 1162Atlas1913Ombyggt 1928 från SJ Ke 1162. Omlittererades 1942 till SJ K4 1162.
SJ Kh 1164Kh 1164Atlas1913Ombyggt 1924 från SJ Ke 1164. Omlittererades 1942 till SJ K4 1164.
SJ Kh 1197Kh 1197Falun1914Ombyggt 1926 från SJ Ke 1197. Omlittererades 1942 till SJ K4 1197.
SJ Kh 1198Kh 1198Falun1914Ombyggt 1926 från SJ Ke 1198. Omlittererades 1942 till SJ K4 1198.
SJ Kh 1199Kh 1199Falun1914Ombyggt 1927 från SJ Ke 1199. Omlittererades 1942 till SJ K4 1199.
SJ Kh 1210Kh 1210Falun1914Ombyggt 1928 från SJ Ke 1210. Sålt 1939 till Hissmofors AB 6. Skrotat.
SJ Kh 1211Kh 1211Falun1914Ombyggt 1932 från SJ Ke 1211. Omlittererades 1942 till SJ K4 1211.
SJ Kh 1213Kh 1213Helsingborg1914Ombyggt 1927 från SJ Ke 1213. Omlittererades 1942 till SJ K4 1213.
SJ Kh 1214Kh 1214Helsingborg1914Ombyggt 1928 från SJ Ke 1214. Omlittererades 1942 till SJ K4 1214.
SJ Kh 1215Kh 1215Ljunggrens1914Ombyggt 1926 från SJ Ke 1215. Omlittererades 1942 till SJ K4 1215.
SJ Kh 1216Kh 1216Ljunggrens1914Ombyggt 1925 från SJ Ke 1216. Omlittererades 1942 till SJ K4 1216.
SJ Kh 1224Kh 1224Atlas1914Ombyggt 1925 från SJ Ke 1224. Omlittererades 1942 till SJ K4 1224.
SJ Kh 1225Kh 1225Atlas1914Ombyggt 1927 från SJ Ke 1225. Omlittererades 1942 till SJ K4 1225.
SJ Kh 1226Kh 1226Atlas1914Ombyggt 1925 från SJ Ke 1226. Omlittererades 1942 till SJ K4 1226.
SJ Kh 1264Kh 1264Ljunggrens1915Ombyggt 1926 från SJ Ke 1264. Sålt 1936 till LLTJ 17. 1940 retur till SJ. Ombyggt 1952 till SJ K4 1264.
SJ Kh 1265Kh 1265Helsingborg1915Ombyggt 1928 från SJ Ke 1265. Omlittererades 1942 till SJ K4 1265.
SJ J 1338Sänd in bilder
Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: