SJ ånglok

SJ Littera Kg

SJ Littera Kg
697

(Tillbaka till listan)

För prov med stycketorvseldning överlämnades Kd 697 år 1918 till AB Ekonomieldning i Jönköping. Loket förseddas med en s. k. generatorpanna år 1918 där eldstaden placerades ovanpå ramarna och loket fick ett mycket högt pannläge. Samtidigt ombyggdes loket till axelföljd 0C1T3 och blev enda lok med denna axelföljd i Sverige. Loket hade en C-tender för torvpulvereldning som år 1925 utbyttes mot en 2-axlig Kd-tender för koleldning. Loket var desan 1920 torvpulvereldat.


Längd:
15,6 m.
Tjänstevikt:
40,6 ton
Mat. vikt:
 
Tendervikt:
14,7 ton
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,386 m.
Kol:
5,3 ton
Vatten:
14 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
1 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Kg 697Kg 697
Falun1901Ombyggt 1918 från SJ Kd 697. Slopat 1934. Skrotat 1935 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: