SJ ånglok

SJ Littera Kf2

SJ Littera Kf2
624, 626, 700

(Tillbaka till listan)

För försöken med torvpulvereldning på sträckan Falköping - Nässjö ombyggdes fyra Kd-lok vid Ljunggrens och Helsingborgs verkstäder till torvpulvereldade tanklok med bakre radialaxel. Torvpulvertendrar kunde tillkopplas. År 1928-29 ombyggdes tre lok till överhettning med nytt littera Kf2 och torvpulvereldningen nedtogs. Två lok slopades 1935-36 och de båda resterande loken fick 1942 nytt littera K2. De tjänstgjorde vid skopkransväxlingen i Luleå och K2 626 slopades som sista lok 1966 och skrotades 1969.


Längd:
10,3 m.
Tjänstevikt:
53,1 ton
Mat. vikt:
41,9 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,386 m.
Kol:
2,5 ton
Vatten:
5,8 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
3 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Kf2 624Kf2 624Motala1900Omlittererades 1928 från SJ Kf 624. Sålt 1935 till Horndal Jernverks AB 1. Slopat 1962. Skrotat 1972 av Horndal Jernverks AB.
SJ Kf2 626Kf2 626Motala1900Omlittererades 1929 från SJ Kf 626. Omlittererades 1942 till SJ K2 626.
SJ Kf2 700Kf2 700Falun1901Omlittererades 1929 från SJ Kf 700. Omlittererades 1942 till SJ K2 700.

Jag vill lägga till följande på denna sida: