SJ ånglok

SJ Littera Kf

SJ Littera Kf
546, 624, 626, 700

(Tillbaka till listan)

För försöken med torvpulvereldning på sträckan Falköping - Nässjö ombyggdes fyra Kd-lok vid Ljunggrens och Helsingborgs verkstäder till torvpulvereldade tanklok med bakre radialaxel. Torvpulvertendrar kunde tillkopplas. År 1928-29 ombyggdes tre lok till överhettning med nytt littera Kf2 och torvpulvereldningen nedtogs. Två lok slopades 1935-36 och de båda resterande loken fick 1942 nytt littera K2. De tjänstgjorde vid skopkransväxlingen i Luleå.

Längd:
10,3 m.
Tjänstevikt:
53,1 ton
Mat. vikt:
41,9 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,386 m.
Kol:
2,5 ton
Vatten:
5,8 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
4 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Kf 546Kf 546Motala1899Ombyggt 1917 från SJ Kd 546. Slopat 1936. Skrotat 1936 i Vislanda.
SJ Kf 624Kf 624Motala1900Ombyggt 1917 från SJ Kd 624. Omlittrerades 1928 till SJ Kf2 624.
SJ Kf 626Kf 626Motala1900Ombyggt 1917 från SJ Kd 626. Omlittrerades 1929 till SJ Kf2 626.
SJ Kf 700Kf 700Falun1901Ombyggt 1917 från SJ Kd 700. Omlittrerades 1929 till SJ Kf2 700.

Jag vill lägga till följande på denna sida:Copyright © 2021 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen