SJ ånglok

SJ Littera Kd

SJ Littera Kd
389 … 732

(Tillbaka till listan)

På basis av erfarenheterna med Kb-loken och Kc-loken anskaffades från 1890 en sexkopplad tendermaskin med samma dimensioner fast med större cylindrar och ångpanna. Ångpannan placerades som Kc-pannan, varigenom axeltrycket kunde bibehållas som 12,6 ton. Under åren 1980-1902 inköptes 139 lok och blev således största loktyp vid SJ. De första loken (nr. 389-397) hade en ångpanna med 154 tuber och märktes typ Kd1, senere lok hade 164 tuber och märktes typ Kd2. 1902 sammanslogs typerna till en typ, Kd. Från lok 513 år 1896 infördes breda hytter. Under åren 1921-28 ombyggdes 53 lok med överhettare och erhöll littera Ka/Ka2, ett lok till torveldning som littera Kg och 4 till torvpulvereldade tanklok och littera Kf.


Längd:
14,08 m.
Tjänstevikt:
37 ton
Mat. vikt:
33,9 ton
Tendervikt:
9,8 ton
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,386 m.
Kol:
4 ton
Vatten:
9,5 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
139 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Kd 389Kd 389Nohab1890Omlittererades 1902 från SJ Kd 389. Sålt 1926 till skrot til Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 390Kd 390
Nohab1890Omlittererades 1902 från SJ Kd 390. Slopat 1929 och överlämnad till Järnvägsmuseum. Tomteboda 1968. Gävle 1985-2007. Nynäs 2011. Gävle 2012.
SJ Kd 391Kd 391Nohab1890Omlittererades 1902 från SJ Kd 391. Slopat 1924. Skrotat 1924 i Östersund.
SJ Kd 392Kd 392Nohab1890Omlittererades 1902 från SJ Kd 392. Slopat 1923. Skrotat 1923 i Örebro.
SJ Kd 393Kd 393Motala1891Omlittererades 1902 från SJ Kd 393. Slopat 1927. Sålt 1928 til skrot till AB Järnbruksförnödenheter, Stockholm.
SJ Kd 394Kd 394Motala1891Omlittererades 1902 från SJ Kd 394. Sålt 1927 til ÅmÅJ. Skrotat 1933.
SJ Kd 395Kd 395Motala1891Omlittererades 1902 från SJ Kd 395.Sålt 1926 till skrot till Olof Wiridén, Karlstad.
SJ Kd 396Kd 396Motala1891Omlittererades 1902 från SJ Kd 396. Sålt 1926 till skrot til Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 397Kd 397KMV1889Omlittererades 1902 från SJ Kd1 397. Slopat 1924. Skrotat 1925 i Göteborg.
SJ Kd 406Kd 406Nohab1891Omlittererades 1902 från SJ Kd2 406. Slopat 1925. Skrotat 1925 i Göteborg.
SJ Kd 407Kd 407Nohab1891Omlittererades 1902 från SJ Kd2 407. Sålt 1929 til skrot till AB Järnbruksförnödenheter, Stockholm. Skrotat av Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 408Kd 408Nohab1891Omlittererades 1902 från SJ Kd2 408. Slopat 1925. Skrotat 1925 i Malmö.
SJ Kd 409Kd 409Motala1891Omlittererades 1902 från SJ Kd2 409. Sålt 1923 till skrot till C. O. Klings Metallaffär, Arboga/Nyköping.
SJ Kd 410Kd 410Motala1891Omlittererades 1902 från SJ Kd2 410. Slopat 1927. Sålt 1928 til skrot till AB Järnbruksförnödenheter, Stockholm.
SJ Kd 411Kd 411Motala1891Omlittererades 1902 från SJ Kd2 411. Slopat 1925. Skrotat 1925 i Östersund.
SJ Kd 414Kd 414Motala1892Omlittererades 1902 från SJ Kd2 414. Slopat 1924. Skrotat 1924 i Örebro.
SJ Kd 415Kd 415Motala1892Omlittererades 1902 från SJ Kd2 415. Slopat 1926. Skrotat 1926 i Göteborg.
SJ Kd 416Kd 416Motala1892Omlittererades 1902 från SJ Kd2 416. Sålt 1925 till skrot till Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 424Kd 424Motala1892Omlittererades 1902 från SJ Kd2 424. Sålt 1926 till skrot till Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 425Kd 425Motala1892Omlittererades 1902 från SJ Kd2 425. Sålt 1925 till skrot till Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 426Kd 426Motala1892Omlittererades 1902 från SJ Kd2 426. Slopat 1925. Skrotat 1925 i Örebro.
SJ Kd 427Kd 427Motala1892Omlittererades 1902 från SJ Kd2 427. Sålt 1925 till skrot till Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 428Kd 428Nohab1893Omlittererades 1902 från SJ Kd2 428. Slopat 1925. Skrotat 1925 i Örebro.
SJ Kd 429Kd 429Nohab1893Omlittererades 1902 från SJ Kd2 429. Sålt 1929 till skrot till Wockatz & Co, Göteborg.
SJ Kd 430Kd 430Nohab1893Omlittererades 1902 från SJ Kd2 430. Slopat 1928. Skrotat 1928 i Örebro.
SJ Kd 431Kd 431Nohab1893Omlittererades 1902 från SJ Kd2 431. Sålt 1926 till skrot till Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 432Kd 432Motala1893Omlittererades 1902 från SJ Kd2 432. Sålt 1925 till skrot till Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 433Kd 433Motala1893Omlittererades 1902 från SJ Kd2 433. Sålt 1925 till skrot till Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 434Kd 434Motala1893Omlittererades 1902 från SJ Kd2 434. Sålt 1925 till skrot till Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 435Kd 435Motala1893Omlittererades 1902 från SJ Kd2 435. Slopat 1933. Skrotat 1934 i Vislanda.
SJ Kd 436Kd 436Motala1893Omlittererades 1902 från SJ Kd2 436. Sålt 1929 till skrot till Wockatz & Co, Göteborg.
SJ Kd 437Kd 437Motala1893Omlittererades 1902 från SJ Kd2 437. Slopat 1925. Skrotat 1925 i Göteborg.
SJ Kd 438Kd 438Motala1893Omlittererades 1902 från SJ Kd2 438. Slopat 1925. Skrotat 1925 i Örebro.
SJ Kd 439Kd 439Nohab1893Omlittererades 1902 från SJ Kd2 439. Slopat 1927. Sålt 1928 till skrot till Olof Wiridén, Karlstad.
SJ Kd 440Kd 440Nohab1893Omlittererades 1902 från SJ Kd2 440. Sålt 1924 till skrot till C. E. Andersson & Co AB, Hudiksvall.
SJ Kd 441Kd 441Nohab1893Omlittererades 1902 från SJ Kd2 441. Sålt 1928 till skrot till C. O. Klings Metallaffär, Arboga/Nyköping.
SJ Kd 448Kd 448Nohab1894Omlittererades 1902 från SJ Kd 448. Sålt 1929 till AB Järnbruksförnödenheter, Stockholm. Skrotat av Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 449Kd 449Nohab1894Omlittererades 1902 från SJ Kd 449. Slopat 1923. Skrotat 1923 i Örebro.
SJ Kd 450Kd 450Motala1894Omlittererades 1902 från SJ Kd 450. Sålt 1925 till skrot till Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 451Kd 451Motala1894Omlittererades 1902 från SJ Kd 451. Slopat 1932. Skrotat 1933 i Vislanda.
SJ Kd 452Kd 452Motala1894Omlittererades 1902 från SJ Kd 452. Slopat 1931. Skrotat 1931 i Malmö.
SJ Kd 453Kd 453Motala1894Omlittererades 1902 från SJ Kd 453. Slopat 1925. Skrotat 1925 i Malmö.
SJ Kd 454Kd 454Motala1894Omlittererades 1902 från SJ Kd 454. Slopat 1930. Skrotat 1931 i Malmö.
SJ Kd 455Kd 455Nohab1894Omlittererades 1902 från SJ Kd 455. Sålt 1926 till Horndal Jernverks AB. Skrotat 1934.
SJ Kd 456Kd 456Nohab1895Omlittererades 1902 från SJ Kd 456. Sålt 1927 till ÅmÅJ 1.
SJ Kd 457Kd 457Motala1895Omlittererades 1902 från SJ Kd 457. Slopat 1933. Skrotat 1933 i Vislanda.
SJ Kd 458Kd 458Motala1895Omlittererades 1902 från SJ Kd 458. Sålt 1925 till skrot till Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 459Kd 459Motala1895Omlittererades 1902 från SJ Kd 459. Slopat 1925. Skrotat 1925.
SJ Kd 460Kd 460Motala1895Omlittererades 1902 från SJ Kd 460. Sålt 1925 till skrot till C. E. Andersson & co AB, Hudiksvall.
SJ Kd 461Kd 461Nohab1895Omlittererades 1902 från SJ Kd 461. Sålt 1925 till skrot till Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 462Kd 462Nohab1895Omlittererades 1902 från SJ Kd 462. Sålt 1929 till AB Järnbruksförnödenheter, Stockholm. Skrotat av Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 511Kd 511Motala1896Omlittererades 1902 från SJ Kd2 511. Slopat 1928. Skrotat 1928 i Örebro.
SJ Kd 512Kd 512Motala1896Omlittererades 1902 från SJ Kd2 512. Slopat 1930. Sålt 1931 till skrot till Severin Karlssons Skrot- och Lumpaffär, Töreboda.
SJ Kd 513Kd 513Motala1896Omlittererades 1902 från SJ Kd2 513. Omb. 1924 till SJ Ka 513.
SJ Kd 514Kd 514Motala1896Omlittererades 1902 från SJ Kd2 514. Sålt 1925 till skrot till Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 515Kd 515Motala1896Omlittererades 1902 från SJ Kd2 515. Sålt 1926 till skrot till Smedjebackens Valsverk AB.
SJ Kd 516Kd 516Motala1897Omlittererades 1902 från SJ Kd2 516. Sålt 1925 till skrot till Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 517Kd 517Motala1897Omlittererades 1902 från SJ Kd2 517. Omb. 1924 till SJ Ka 517.
SJ Kd 518Kd 518Motala1897Omlittererades 1902 från SJ Kd2 518. Sålt 1926 till skrot till AB Wockatz & Co, Göteborg.
SJ Kd 519Kd 519Motala1897Omlittererades 1902 från SJ Kd2 519. Sålt 1931 til TJ 6.
SJ Kd 520Kd 520Motala1897Omlittererades 1902 från SJ Kd2 520. Omb. 1925 till SJ Ka 520.
SJ Kd 521Kd 521Nohab1897Omlittererades 1902 från SJ Kd2 521. Omb. 1921 till SJ Ka 521.
SJ Kd 522Kd 522Nohab1897Omlittererades 1902 från SJ Kd2 522. Omb. 1924 till SJ Ka 522.
SJ Kd 536Kd 536Motala1897Omlittererades 1902 från SJ Kd2 536. Sålt 1929 til skrot till AB Järnbruksförnödenheter, Stockholm. Skrotat av Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 537Kd 537Motala1897Omlittererades 1902 från SJ Kd2 537. Ombyggt 1923 till SJ Ka 537.
SJ Kd 538Kd 538Motala1897Omlittererades 1902 från SJ Kd2 538. Ombyggt 1928 till SJ Ka 538.
SJ Kd 539Kd 539Motala1897Omlittererades 1902 från SJ Kd2 539. Slopat 1933. Skrotat 1933 i Vislanda.
SJ Kd 540Kd 540Motala1898Omlittererades 1902 från SJ Kd2 540. Sålt 1929 till skrot till AB Wockatz & Co, Göteborg.
SJ Kd 541Kd 541Motala1898Omlittererades 1902 från SJ Kd2 541. Sålt 1931 till skrot till Smedjebackens Valsverk AB.
SJ Kd 542Kd 542Motala1898Omlittererades 1902 från SJ Kd2 542. Slopat 1930. Sålt 1931 til Olov Manner, Göteborg. Skrotat 1931 av Severin Karlssons Skrot- & Lumpaffär, Töreboda.
SJ Kd 543Kd 543Motala1898Omlittererades 1902 från SJ Kd2 543. Ombyggt 1922 till SJ Ka 543.
SJ Kd 544Kd 544Motala1898Omlittererades 1902 från SJ Kd2 544. Ombyggt 1924 till SJ Ka 544.
SJ Kd 545Kd 545Motala1898Omlittererades 1902 från SJ Kd2 545. Slopat 1930. Sålt 1931 til Olov Manner, Göteborg. Skrotat 1931 av Severin Karlssons Skrot- & Lumpaffär, Töreboda.
SJ Kd 546Kd 546Motala1899Omlittererades 1902 från SJ Kd2 546. Ombyggt 1917 av Ljunggren till SJ Kf 546.
SJ Kd 547Kd 547Motala1899Omlittererades 1902 från SJ Kd2 547. Ombyggt 1925 till SJ Ka 547.
SJ Kd 548Kd 548Motala1899Omlittererades 1902 från SJ Kd2 548. Sålt 1929 til skrot till AB Järnbruksförnödenheter, Stockholm. Skrotat av Fagersta Bruk AB.
SJ Kd 549Kd 549Motala1899Omlittererades 1902 från SJ Kd2 549. Sålt 1929 til skrot till AB Järnbruksförnödenheter, Stockholm. Skrotat av Fagersta Bruk AB.
SJ Kd 564Kd 564Motala1899Omlittererades 1902 från SJ Kd2 564. Ombyggt 1921 till SJ Ka 564.
SJ Kd 565Kd 565Motala1899Omlittererades 1902 från SJ Kd2 565. Ombyggt 1924 till SJ Ka 565.
SJ Kd 566Kd 566Motala1899Omlittererades 1902 från SJ Kd2 566. Sålt 1925 till skrot till Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 567Kd 567Motala1899Omlittererades 1902 från SJ Kd2 567. Ombyggt 1925 till SJ Ka 567.
SJ Kd 568Kd 568Motala1899Omlittererades 1902 från SJ Kd2 568. Ombyggt 1921 till SJ Ka 568.
SJ Kd 569Kd 569Motala1899Omlittererades 1902 från SJ Kd2 569. Sålt 1926 till skrot till Olof Wiridén, Karlstad.
SJ Kd 570Kd 570Motala1899Omlittererades 1902 från SJ Kd2 570. Ombyggt 1926 till SJ Ka 570.
SJ Kd 571Kd 571Motala1899Omlittererades 1902 från SJ Kd2 571. Slopat 1924. Skrotat 1925 i Östersund.
SJ Kd 572Kd 572Motala1899Omlittererades 1902 från SJ Kd2 572. Ombyggt 1927 till SJ Ka 572.
SJ Kd 573Kd 573Motala1899Omlittererades 1902 från SJ Kd2 573. Ombyggt 1924 till SJ Ka 573.
SJ Kd 602Kd 602Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 602. Ombyggt 1921 till SJ Ka 602.
SJ Kd 603Kd 603Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 603. Ombyggt 1923 till SJ Ka 603.
SJ Kd 604Kd 604Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 604. Ombyggt 1926 till SJ Ka 604.
SJ Kd 605Kd 605Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 605. Sålt 1928 till skrot till C. O. Klings Metallaffär, Arboga/Nyköping.
SJ Kd 606Kd 606Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 606. Ombyggt 1924 till SJ Ka 606.
SJ Kd 607Kd 607Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 607. Sålt 1929 till skrot till AB Järnbruksförnödenheter, Stockholm. Skrotat av Fagersta Bruk AB.
SJ Kd 608Kd 608Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 608. Ombyggt 1925 till SJ Ka 608.
SJ Kd 609Kd 609Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 609. Slopat 1930. Sålt 1931 till Olov Manner, Göteborg. Skrotat 1931 av Severin Karlssons Skrot- och Lumpaffär, Töreboda.
SJ Kd 610Kd 610Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 610. Sålt 1929 till skrot till AB Järnbruksförnödenheter, Stockholm. Skrotat av Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 611Kd 611Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 611. Ombyggt 1924 till SJ Ka 611.
SJ Kd 624Kd 624Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 624. Ombyggt 1917 i Hälsingborg till SJ Kf 624.
SJ Kd 625Kd 625Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 625. Sålt 1929 til skrot till AB Järnbruksförnödenheter, Stockholm. Skrotat av Horndal Jernverks AB.
SJ Kd 626Kd 626Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 626. Ombyggt 1917 i Hälsingborg till SJ Kf 626.
SJ Kd 627Kd 627Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 627. Slopat 1933. Skrotat 1934 i Vislanda.
SJ Kd 628Kd 628Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 628. Ombyggt 1924 till SJ Ka 628.
SJ Kd 629Kd 629Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 629. Ombyggt 1924 till SJ Ka 629.
SJ Kd 630Kd 630Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 630. Slopat 1930. Sålt 1931 till Severin Karlssons Skrot- och Lumpaffär, Töreboda. Skrotat 1932 av Gustaf Karlsson, Duvbo, Sundbyberg.
SJ Kd 631Kd 631Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 631. Ombyggt 1923 till SJ Ka 631.
SJ Kd 632Kd 632Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 632. Sålt 1931 till skrot till Smedjebackens Valsverk AB. Skrotat 1932.
SJ Kd 633Kd 633Motala1900Omlittererades 1902 från SJ Kd2 633. Sålt 1929 til skrot till AB Järnbruksförnödenheter, Stockholm. Skrotat av Fagersta Bruk AB.
SJ Kd 678Kd 678Nohab1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 678. Ombyggt 1921 till SJ Ka 678.
SJ Kd 679Kd 679Nohab1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 679. Ombyggt 1923 till SJ Ka 679.
SJ Kd 680Kd 680Nohab1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 680. Slopat 1930. Sålt 1931 til Severin Karlssons Skrot- & Lumpaffär, Töreboda.
SJ Kd 681Kd 681Nohab1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 681. Ombyggt 1921 till SJ Ka 681.
SJ Kd 682Kd 682Nohab1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 682. Ombyggt 1923 till SJ Ka 682.
SJ Kd 683Kd 683Nohab1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 683. Ombyggt 1925 till SJ Ka 683.
SJ Kd 684Kd 684Nohab1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 684. Ombyggt 1928 till SJ Ka 684.
SJ Kd 685Kd 685Nohab1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 685. Ombyggt 1927 till SJ Ka 685.
SJ Kd 686Kd 686Motala1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 686. Ombyggt 1924 till SJ Ka 686.
SJ Kd 687Kd 687Motala1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 687. Ombyggt 1922 till SJ Ka 687.
SJ Kd 688Kd 688Motala1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 688. Ombyggt 1926 till SJ Ka 688.
SJ Kd 689Kd 689Motala1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 689. Ombyggt 1922 till SJ Ka 689.
SJ Kd 690Kd 690Motala1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 690. Ombyggt 1925 till SJ Ka 690.
SJ Kd 691Kd 691Motala1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 691. Ombyggt 1928 till SJ Ka 691.
SJ Kd 692Kd 692Falun1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 692. Ombyggt 1928 till SJ Ka 692.
SJ Kd 693Kd 693Falun1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 693. Ombyggt 1925 till SJ Ka 693.
SJ Kd 694Kd 694Falun1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 694. Ombyggt 1922 till SJ Ka 694.
SJ Kd 695Kd 695Falun1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 695. Ombyggt 1922 till SJ Ka 695.
SJ Kd 696Kd 696Falun1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 696. Ombyggt 1924 till SJ Ka 696.
SJ Kd 697Kd 697Falun1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 697. Ombyggt 1918 till SJ Kg 697.
SJ Kd 698Kd 698Falun1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 698. Ombyggt 1924 till SJ Ka 698.
SJ Kd 699Kd 699Falun1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 699. Ombyggt 1922 till SJ Ka 699.
SJ Kd 700Kd 700Falun1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 700. Ombyggt 1917 av Ljunggren till SJ Kf 700.
SJ Kd 701Kd 701Falun1901Omlittererades 1902 från SJ Kd2 701. Slopat 1930. Sålt 1931 til Severin Karlssons Skrot- & Lumpaffär, Töreboda. Skrotat 1932 av Gustaf Karlsson, Duvbo, Sundbyberg.
SJ Kd 725Kd 725Motala1902Ombyggt 1924 till SJ Ka 725.
SJ Kd 726Kd 726Motala1902Slopat 1933. Skrotat 1934 i Vislanda.
SJ Kd 727Kd 727Motala1902Ombyggt 1924 till SJ Ka 727.
SJ Kd 728Kd 728Motala1902Ombyggt 1924 till SJ Ka 728.
SJ Kd 729Kd 729Motala1902Ombyggt 1928 till SJ Ka 729.
SJ Kd 730Kd 730Motala1902Ombyggt 1921 till SJ Ka 730.
SJ Kd 731Kd 731Motala1902Ombyggt 1923 till SJ Ka 731.
SJ Kd 732Kd 732Motala1902Ombyggt 1928 till SJ Ka 732.

Jag vill lägga till följande på denna sida: