SJ ånglok

SJ Littera Kc4

SJ Littera Kc4
367 … 382

(Tillbaka till listan)

För linjerna norr om Storvik med enklare banöverbyggnad, anskaffades 1881-90 en ny loktyp littera Kc, som skiljde sig från Kb-loket genom en mindre, men längre ångpanna som jämnare fördelade lokets axeltryck. Därigenom kunde axeltrycket sänkas till 11,6 ton jämfört med Kb-lokets 12,6 ton. På loktypen utprovades olika ångpannetyper med olika tubantal och eldstadsmurninger, vilke 1882 åtskiljdes genom typbeteckningarna Kc1-Kc5. Loken Kc2-Kc4 utfördes med murade eldstäder enligt Verderbers system från Ungern (vilket misslyckades genom alltför lång tidsrymd för uppvärmning och avsvalning. Pannan kallades "Almgrens panna" i Sverige). Kc2-Kc5 fick även dubbla ramplåtar. Alla lok fick sedermera ångpannor typ Kc5 (som överensstämde väl med Ke-ångpannan) och loktypen slopades 1916-26.


Längd:
13,94 m.
Tjänstevikt:
33 ton
Mat. vikt:
31,8 ton
Tendervikt:
10,2 ton
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,386 m.
Kol:
3,8 ton
Vatten:
7,3 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
5 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Kc4 367Kc4 367Motala1888Omlittererades 1891 till SJ Kc5 367.
SJ Kc4 368Kc4 368Motala1889Omlittererades 1891 till SJ Kc5 368.
SJ Kc4 380Kc4 380Motala1889Omlittererades 1892 till SJ Kc5 380.
SJ Kc4 381Kc4 381
Motala1889Omlittererades 1892 till SJ Kc5 381.
SJ Kc4 382Kc4 382Motala1889Omlittererades 1893 till SJ Kc5 382.

Jag vill lägga till följande på denna sida: