SJ Littera Kc3
SJ Littera Kc3
310

(Tillbaka till listan)

För linjerna norr om Storvik med enklare banöverbyggnad, anskaffades 1881-90 en ny loktyp littera Kc, som skiljde sig från Kb-loket genom en mindre, men längre ångpanna som jämnare fördelade lokets axeltryck. Därigenom kunde axeltrycket sänkas till 11,6 ton jämfört med Kb-lokets 12,6 ton. På loktypen utprovades olika ångpannetyper med olika tubantal och eldstadsmurninger, vilke 1882 åtskiljdes genom typbeteckningarna Kc1-Kc5. Loken Kc2-Kc4 utfördes med murade eldstäder enligt Verderbers system från Ungern (vilket misslyckades genom alltför lång tidsrymd för uppvärmning och avsvalning. Pannan kallades "Almgrens panna" i Sverige). Kc2-Kc5 fick även dubbla ramplåtar. Alla lok fick sedermera ångpannor typ Kc5 (som överensstämde väl med Ke-ångpannan) och loktypen slopades 1916-26.


Längd:
13,94 m.
Tjänstevikt:
33 ton
Mat. vikt:
31,8 ton
Tendervikt:
10,2 ton
Ångtryck:
10 kg/cm²
Drivhjuls Ø:
1,386 m.
Kol:
3,8 ton
Vatten:
7,3 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
1 st
 
   
 
   
Ritning Littera Tillverkare År Anteckningar
SJ Kc3 310Kc3 310Nohab1882"Ragnarök". Omlittrerat 1885 från SJ Kc1 310. Omlittrerat 1903 till SJ Kc5 310.
Svensk Tågkraft
SJ Rc4 1155
Svensk Tågkraft
Jag vill lägga till följande på denna sida:
SJ Littera Kc3 ånglok Kc3-lok


Copyright © 2019 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen