SJ ånglok

SJ Littera KA9

SJ Littera KA9
1857 - 1859

(Tillbaka till listan)

En av de få svenska järnvägar, som med framgång använde sig av så kallad "longboilerlok" var Gävle - Dala Järnväg, som 1860-75 från Beyer, Peacock anskaffade 19 lok av denna typ (varav två utförda som tanklok) och 1890-93 kompletterades samlingen med sex lok från Trollhättan. Med "longboilerlok" avses lok med eldstaden bakom sista lokaxeln. De sex svenskbyggda loken, GDJ littera E nr. 27-32 skiljde sig från de engelskbyggda genom bl.a. större cylindrar. Vid banans förstatligande år 1948 fanns GDJ K 30-32 kvar, men avställda. Loken övertogs av SJ och tilldelades littera KA9 men slopades redan påföljande år.


Längd:
13,39 m.
Tjänstevikt:
32 ton
Mat. vikt:
29 ton
Tendervikt:
8,1 ton
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,4 m.
Kol:
2,3 ton
Vatten:
6,5 m³
Hastighet:
50 km/h
Antal:
3 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ KA9 1857KA9 1857Nohab18911948 från GDJ K 30. Slopat 1949. Skrotat 1950 i Vislanda.
SJ KA9 1858KA9 1858Nohab18931948 från GDJ K 31. Slopat 1949. Skrotat 1950 i Vislanda.
SJ KA9 1859KA9 1859Nohab18931948 från GDJ K 32. Sålt 1949 till Mackmyra Sulfit AB 1. Slopat 1955. Skrotat.
Sänd in bilder

SJ S1 1916

Jag vill lägga till följande på denna sida: