SJ ånglok

SJ Littera KA5

SJ Littera KA5
1558

(Tillbaka till listan)

Malmö - Ystad Järnväg erhöll 1895 ett sexkopplad tenderlok för godståg från Trollhättan, som märktes MYJ 17. Man fann dock loket alltför stort och sålde det påföljande år till grannbanan Ystad - Eslöv Järnväg, där loket erhöll nummer 11. Efter långvarig och god tjänst på YEJ övertogs loket 1941 av SJ och tilldelades 1942 littera K13, vilket 1947 förändrades till KA5. Slopning skedde dock redan 1949 och skrotning skedde samma år.


Längd:
12,21 m.
Tjänstevikt:
29,5 ton
Mat. vikt:
27,1 ton
Tendervikt:
10,9 ton
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,396 m.
Kol:
2,4 ton
Vatten:
5,7 m³
Hastighet:
75 km/h
Antal:
1 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ KA5 1558KA5 1558
Nohab1895Omlittererades 1947 från SJ K13 1558. Slopat 1949. Skrotat 1949 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: