SJ ånglok

SJ Littera KA4

SJ Littera KA4
1553 - 1554

(Tillbaka till listan)

Med Varberg - Borås - Herrljunga Järnväg kom 1940 två sexkopplade godstågslok, f. d. VBHJ 9 och 10, byggda av Nydqvist & Holm 1905 och 1907 för dåvarande Varberg - Borås Järnväg till SJ. De tilldelades littera K10, från 1947 littera KA4 och tjänstgjorde bl.a. på linjen Älmhult-Kristianstad. Båda loken skrotades 1955.

Längd:
13,63 m.
Tjänstevikt:
31 ton
Mat. vikt:
28 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,356 m.
Kol:
2,6 ton
Vatten:
8,5 m³
Hastighet:
70 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ KA4 1553KA4 1553Nohab1905Omlittererades 1947 från SJ K10 1553. Slopat 1954. Skrotat 1955 i Vislanda.
SJ KA4 1554KA4 1554Nohab1907Omlittererades 1947 från SJ K10 1554. Slopat 1952. Skrotat 1955 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: