SJ ånglok

SJ Littera K3

SJ Littera K3
720 … 1901

(Tillbaka till listan)

För att ersätta äldre lok i växlingstjänsten byggdes från 1902 en tankloksversionav K-loket som fick littera Ke. Som växellok och lokaltågslok blev typen framgångsrik och 115 lok anskaffades till år 1915. 54 lok ombyggdes 1924-34 med överhettare och fick nytt littera Kh. Övriga lok slopades till största del, men 6 våtånglok fanns kvar 1942 och fick littera K3. Till dessa fogades 1942-48 även 6 f. d. privatbanalok. Av dessa 12 lok ombyggdes 9 till överhettning och typ K4 åren 1943-53.


Längd:
8,95 m.
Tjänstevikt:
40,3 ton
Mat. vikt:
32,4 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,386 m.
Kol:
1,2 ton
Vatten:
4 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
11 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ K3 720K3 720
Motala1902Omlittererades 1942 från SJ Ke 720. Malmö 1957. Malmö 1960 (beredskapslok). Slopat 1958. Skrotat 1958 i Malmö.
SJ K3 722K3 722Motala1902Omlittererades 1942 från SJ Ke 722. Ombyggt 1949 till SJ K4 722
SJ K3 910K3 910Atlas1907Omlittererades 1942 från SJ Ke 910. Ombyggt 1943 till SJ K4 910.
SJ K3 914K3 914Ljunggrens1907Omlittererades 1942 från SJ K3 914. Ombyggt 1950 till SJ K4 914.
SJ K3 973K3 973Ljunggrens1908Omlittererades 1942 från SJ Ke 973. Ombyggt 1950 till SJ K4 973.
SJ K3 1080K3 1080Falun19101946 från NOJ 35. Ombyggt 1946 till SJ K4 1080.
SJ K3 1161K3 1161Atlas1913Omlittererades 1942 från SJ Ke 1161. Växjö 1957. Växjö 1960 (beredskapslok). Slopat 1963. Skrotat 1964 i Vislanda.
SJ K3 1547K3 1547Helsingborg19171940 från HHJ Ke 9. Beredskapsreparation 1957. Beredskapslok, lokhus Loshult 1957. Slopat 1963. Skrotat 1964 i Vislanda.
SJ K3 1899K3 1899Falun19131948 från GDJ U1 81. Ombyggt 1949 till SJ K4 1899.
SJ K3 1900K3 1900Falun19131948 från GDJ U1 82. Ombyggt 1949 till SJ K4 1900.
SJ K3 1901K3 1901Falun19131948 från GDJ U1 83. Ombyggt 1949 till SJ K4 1901.


SJ E2 1046

Jag vill lägga till följande på denna sida: