SJ ånglok

SJ Littera K24

SJ Littera K24
1776

(Tillbaka till listan)

I likhet med många andra privatbanor drog Nässjö - Oskarshamns Järnväg fördel av de låga lokpriserna i Tyskland efter första värdskriget och beställde ett nytt växellok hos Orenstein & Koppel i Berlin. För att nedbringa priset udfördes loket efter preussiska statsbanornas berömda T3-typ för växlings- och lokaltåg, vilken var en beprövad om än ålderdomlig konstruktion. Loket utfördes således som ramtanklok med kolförråd framför hytten och eldstaden bakom sista axeln. Loket är for övrigt det enda normalspåriga O&K-lok som ägts av en svensk järnväg. Vid förstatligandet erhöll loket Sj littera K24 och maskinen överlevde fram till 1964.

Längd:
8,58 m.
Tjänstevikt:
36 ton
Mat. vikt:
27,5 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,05 m.
Kol:
1,7 ton
Vatten:
4 m³
Hastighet:
40 km/h
Antal:
1 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ K24 1776K24 1776Orenstein19201946 från NOJ 29. Beredskapsreparation 1954. Beredskapslok, lokhus Vankiva 1957. Slopat 1963. Skrotat 1964 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: