SJ ånglok

SJ Littera K22

SJ Littera K22
1763 - 1764

(Tillbaka till listan)

Till öppnandet av Västra Centralbanan (sträckan Falköping-Landeryd) anskaffades såväll fyra Mogullok (sedermera SJ typ L28) som fem sexkopplade godstågslok år 1905-07. Loken inregistrerades år 1923 vid Halmstad - Nässjö Järnvägar och godstågsloken märktes HNJ Ga/Gb 33-37. De två första loken, byggda av Atlas i Stockholm 1905, ombyggdes 1928 och 1933 till sidotankmaskiner för växling med nytt littera HNJ T6. Dessa båda tanklok övertogs 1945 som SJ typ K22 och tjänstgjorde bl.a. i Jönköping Hamn. Båda loken slopades 1951.


Längd:
9,41 m.
Tjänstevikt:
40 ton
Mat. vikt:
31 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,27 m.
Kol:
1,2 ton
Vatten:
4,2 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ K22 1763K22 1763
Atlas19061945 från HNJ T6 33. Slopat 1951. Skrotat 1955 i Vislanda.
SJ K22 1764K22 1764Atlas19061945 från HNJ T6 34. Slopat 1951. Skrotat 1952 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: