SJ ånglok

SJ Littera K20

SJ Littera K20
1681 - 1683

(Tillbaka till listan)

Stockholm - Westerås - Bergslagens Järnvägar inköpte 1899 tre sexkopplade växellok av engelsk typ från Sharp Steward i Manchester, vilka märktes SWB L 12-14. De tjänstgjorde bl.a. i Stockholm och Västerås och moderniserades 1927-31 med bl.a. nya ångpannor. Vid förstatligandet år 1945 tilldelades loken littera K20 och slopades ej förrän 1956-59. Sista tjänstgöringsort var Västerås.


Längd:
8,59 m.
Tjänstevikt:
38,6 ton
Mat. vikt:
29,8 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,1 m.
Kol:
1,7 ton
Vatten:
5 m³
Hastighet:
45 km/h
Antal:
3 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ K20 1681K20 1681
Sharp18991945 från SWB U 12. Västerås 1957. Slopat 1959. Skrotat 1959 i Vislanda.
SJ K20 1682K20 1682Sharp18991945 från SWB U 13. Slopat 1956. Skrotat 1956 i Vislanda.
SJ K20 1683K20 1683Sharp18991945 från SWB U 14. Västerås 1957. Slopat 1958. Skrotat 1958 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: