SJ ånglok

SJ Littera K2

SJ Littera K2
626, 700

(Tillbaka till listan)

För försöken med torvpulvereldning ombyggdes fyra Kd-lok vid Ljunggrens och Helsingborgs verkstäder till torvpulvereldade tanklok. Torvpulvertendrar kunde tillkopplas. År 1928-29 ombyggdes tre lok till överhettning med nytt littera Kf2 och torvpulvereldningen nedtogs. Två lok slopades 1935-36 och de båda resterande loken fick 1942 nytt littera K2. De tjänstgjorde vid skopkransväxlingen i Luleå och K2 626 slopades som sista lok 1966 och skrotades 1969.


Längd:
10,3 m.
Tjänstevikt:
53,1 ton
Mat. vikt:
41,9 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,386 m.
Kol:
2,5 ton
Vatten:
5,8 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ K2 626K2 626
Motala1900Omlittererades 1942 från SJ Kf2 626. Kiruna 1960. Slopat 1966. Skrotat 1969 i Östersund.
SJ K2 700K2 700
Falun1901Omlittererades 1942 från SJ Kf2 700. Slopat 1955. Skrotat 1955 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: