SJ ånglok

SJ Littera K18

SJ Littera K18
1653

(Tillbaka till listan)

Landskrona & Hälsingborgs Järnvägar anskaffade 1892 och 1896 två sexkopplade godstågstendermaskiner från Trollhättan, vilka märktes L&HJ 7 och 8. Nåda maskinerna slopades 1938 och lok 7 ombyggdes till tankmaskin med bakre axeln förskjutbar samt baltank och i loket inlads ångpannan från lok 8. Skapelsen benämndes följaktligen nummer 78. Sedan L&HJ förstatligats 1940 såldes loket år 1942 till Kristianstad - Hässleholm Järnväg och märktes CHJ nummer 49. År 1944 förstatligades även CHJ och loket inregistrerades som littera K18. Två år senare såldes loket till Degerfors Järnverk, där maskinen slopades 1955.


Längd:
11,05 m.
Tjänstevikt:
45,5 ton
Mat. vikt:
 
Tendervikt:
 
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,4 m.
Kol:
2 ton
Vatten:
7 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
1 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ K18 1653K18 1653Nohab18921940 från L&HJ 78. Sålt 1942 till CHJ 49. 1944 från CHJ 49. Sålt 1946 till Degerfors Järnverk. Skrotat 1955.

Jag vill lägga till följande på denna sida: