SJ ånglok

SJ Littera K

SJ Littera K (I)
513 … 732

(Tillbaka till listan)

År 1921-28 ombyggdes 53 våtånglok typ Kd till överhettning, varvid 52 med Schmidt´s överhettare fick littera Ka och ett med Anderbergs rökskåpsöverhettare fick littera Ka2. Efter stambanornas elektrifiering slopades många lok och år 1942 fanns endast 25 maskiner kvar, vilka fick nytt littera K. Samtliga lok fanns kvar 1947, då litterabeteckning förändrades till KA. Sista lok slopades 1966 och KA 692 överlämnades till musealt bruk. De ursprungliga tendrarna typ Kd ersattes på 1920- og 1930-talet av större C-tendrar (3-axliga). De sista aktiva loken tjänstgjorde vid skopkransväxlingen i Luleå.


Längd:
14,56 m.
Tjänstevikt:
37,6 ton
Mat. vikt:
34,7 ton
Tendervikt:
13,5 ton
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,386 m.
Kol:
5,2 ton
Vatten:
14 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
25 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ K 513K 513Motala1896Omlittererades 1942 från SJ Ka 513. Omlittererades 1947 till SJ KA 513.
SJ K 520K 520Motala1897Omlittererades 1942 från SJ Ka 520. Omlittererades 1947 till SJ KA 520.
SJ K 521K 521Nohab1897Omlittererades 1942 från SJ Ka 521. Omlittererades 1947 till SJ KA 521.
SJ K 538K 538Motala1897Omlittererades 1942 från SJ Ka 538. Omlittererades 1947 till SJ KA 538.
SJ K 565K 565Motala1899Omlittererades 1942 från SJ Ka 565. Omlittererades 1947 till SJ KA 565.
SJ K 572K 572Motala1899Omlittererades 1942 från SJ Ka 572. Omlittererades 1947 till SJ KA 572.
SJ K 573K 573Motala1899Omlittererades 1942 från SJ Ka 573. Omlittererades 1947 till SJ KA 573.
SJ K 608K 608Motala1900Omlittererades 1942 från SJ Ka 608. Omlittererades 1947 till SJ KA 608.
SJ K 611K 611Motala1900Omlittererades 1942 från SJ Ka 611. Omlittererades 1947 till SJ KA 611.
SJ K 629K 629Motala1900Omlittererades 1942 från SJ Ka 629. Omlittererades 1947 till SJ KA 629.
SJ K 681K 681Nohab1901Omlittererades 1942 från SJ Ka 681. Omlittererades 1947 till SJ KA 681.
SJ K 683K 683Nohab1901Omlittererades 1942 från SJ Ka 683. Omlittererades 1947 till SJ KA 683.
SJ K 684K 684Nohab1901Omlittererades 1942 från SJ Ka 684. Omlittererades 1947 till SJ KA 684.
SJ K 685K 685Nohab1901Omlittererades 1942 från SJ Ka 685. Omlittererades 1947 till SJ KA 685.
SJ K 686K 686Motala1901Omlittererades 1942 från SJ Ka 686. Omlittererades 1947 till SJ KA 686.
SJ K 688K 688Motala1901Omlittererades 1942 från SJ Ka 688. Omlittererades 1947 till SJ KA 688.
SJ K 690K 690Motala1901Omlittererades 1942 från SJ Ka 690. Omlittererades 1947 till SJ KA 690.
SJ K 691K 691Motala1901Omlittererades 1942 från SJ Ka 691. Omlittererades 1947 till SJ KA 691.
SJ K 692K 692Falun1901Omlittererades 1942 från SJ Ka 692. Omlittererades 1947 till SJ KA 692.
SJ K 696K 696Falun1901Omlittererades 1942 från SJ Ka 696. Omlittererades 1947 till SJ KA 696.
SJ K 698K 698Falun1901Omlittererades 1942 från SJ Ka 698. Omlittererades 1947 till SJ KA 698.
SJ K 729K 729Motala1902Omlittererades 1942 från SJ Ka 729. Omlittererades 1947 till SJ KA 729.
SJ K 730K 730Motala1902Omlittererades 1942 från SJ Ka 730. Omlittererades 1947 till SJ KA 730.
SJ K 731K 731Motala1902Omlittererades 1942 från SJ Ka 731. Omlittererades 1947 till SJ KA 731.
SJ K 732K 732Motala1902Omlittererades 1942 från SJ Ka 732. Omlittererades 1947 till SJ KA 732.

Jag vill lägga till följande på denna sida: