SJ ånglok

SJ Littera I

SJ Littera I
113 - 118

(Tillbaka till listan)

1872 erhölls från Beyer, Peacock sex kraftiga godstågslok av s. k. "longboiler"-typ, vilket innebar att eldstaden låg bagom sista drivhjulsaxeln. Detta medförde i sin tur en slingrande gång i spåret, varför se sex loken typ I snart fick hastigheten nedsatt til 45 km/t och så småningom även degraderades till växlingslok. Loken var konstruerade för Köln - Minden Eisenbahn och skiljde sig avsevärt från övriga Beyer, Peacock-lok vid SJ. Sedan loken överförts till växeltjänst, kunne mindre tendrar typ Aa och B påkopplas.


Längd:
14,11 m.
Tjänstevikt:
33,7 ton
Mat. vikt:
30,5 ton
Tendervikt:
10,2 ton
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,38 m.
Kol:
3 ton
Vatten:
7,7 m³
Hastighet:
45 km/h
Antal:
6 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ I 113I 113
Beyer1872"Thorsten". Littera I från 1876. Slopat 1914. Sålt 1915 till skrot till Bröderna Edstrand AB, Malmö.
SJ I 114I 114Beyer1872"Helge". Littera I från 1876. Slopat 1914. Sålt 1915 till skrot till Bröderna Edstrand AB, Malmö.
SJ I 115I 115Beyer1872"Rota". Littera I från 1876. Slopat 1914. Sålt 1915 till skrot till Bröderna Edstrand AB, Malmö.
SJ I 116I 116Beyer1872"Sote". Littera I från 1876. Slopat 1914. Sålt 1915 till skrot till Bröderna Edstrand AB, Malmö.
SJ I 117I 117Beyer1872"Ingeborg". Littera I från 1876. Slopat 1914. Sålt 1915 till skrot till Bröderna Edstrand AB, Malmö.
SJ I 118I 118Beyer1872"Hilding". Littera I från 1876. Slopat 1914. Sålt 1915 till skrot till Bröderna Edstrand AB, Malmö.

Jag vill lägga till följande på denna sida: