SJ ånglok

SJ Littera HVd

SJ Littera HVd
1489

(Tillbaka till listan)

Bergslagsbanan anskaffade 1915-27 en vällyckad tanklokstyp med 1400 mm. drivhjul, som benämndes BJ typ Y3. Loktypen kunde ombalanseras för 12,5 tons axeltryck (Y31) eller 14,5 tons axeltryck (Y3t). Samma loktyp kom 1921 till Hässleholm - Markaryds Järnväg. Loket HMJ 6 övertogs 1930 av SJ och erhöll SJ-littera HVd, men såldes 1934 till Skåne - Smålands Järnväg (SSJ Y3 14). Maskinen återkom 1940 till SJ och behöll littera Y3 (från 1942 littera S5). Genom ombalansering förandrades axeltrycket 1947 på loket och det erhöll nytt littera S7. Slopning skedde 1970.


Längd:
11,58 m.
Tjänstevikt:
58,6 ton
Mat. vikt:
46 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,4 m.
Kol:
2,9 ton
Vatten:
8,9 m³
Hastighet:
70 km/h
Antal:
1 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ HVd 1489HVd 1489Motala19211930 från HMJ 6. Sålt 1934 till SSJ Y3 14.
SJ KA 683

Jag vill lägga till följande på denna sida: