SJ ånglok

SJ Littera H

SJ Littera H
149 - 156, 175 - 178

(Tillbaka till listan)

Från Sharp Steward inköptes 1874 och 1875 sammanlagt 12 godstågslok av en typ som till prestanda väl överensstämde med de Beyer, Peacock-byggda G-loken från 1866-75. Ett pannbyte genomfördes 1899-1903 på 10 lok som erhöll littera Hb för att markera skillnaden. Dock förändrades litterabeteckning åter till H, när inga lok med äldre pannor fanns kvar. Loktypen blev anmärkningsvärt långlivad och de sista tre loken vid SJ tjänstgjorde i skopkransväxlingen i Luleå fram till 1936. Ett lok som sålts 1923 till Sockerbolaget slopades först 1951. Inget lok av typen bevarades.


Längd:
13,85 m.
Tjänstevikt:
31,5 ton
Mat. vikt:
29,3 ton
Tendervikt:
9,7 ton
Ångtryck:
8,5 atm
Drivhjuls Ø:
1,38 m.
Kol:
3 ton
Vatten:
7 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
12 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ H 149H 149Sharp1874"Granmar". Littera H från 1876. Omlittererades 1903 till SJ Hb 149. Ca. 1907 tilbaka til littera H. Slopat 1923. Skrotat 1923 i Göteborg.
SJ H 150H 150Sharp1874"Sölve". Littera H från 1876. Omlittererades 1903 till SJ Hb 150. Ca. 1907 tilbaka til littera H. Slopat 1935. Sålt 1935 till skrot till Karl Persson & Söner, Ystad.
SJ H 151H 151Sharp1874"Saxe". Littera H från 1876. Slopat 1907. Skrotat 1907.
SJ H 152H 152Sharp1874"Adils". Littera H från 1876. Omlittererades 1903 till SJ Hb 152. Ca. 1907 tilbaka til littera H. Slopat 1936. Skrotat 1936 i Notviken.
SJ H 153H 153
Sharp1874"Dag". Littera H från 1876. Omlittererades 1903 till SJ Hb 153. Ca. 1907 tilbaka til littera H. Slopat 1922. Sålt 1923 till Svenska Sockerfabriks AB "Hasslarp". Från 1950 "Säbyholm". Sålt 1951 till skrot.
SJ H 154H 154
Sharp1874"Gerda". Littera H från 1876. Omlittererades 1899 till SJ Hb 154. Ca. 1907 tilbaka til littera H. Slopat 1921. Sålt 1923 till skrot till Levin & Sønner, Köpenhamn, Danmark.
SJ H 155H 155Sharp1874"Yrsa". Littera H från 1876. Omlittererades 1899 till SJ Hb 155. Ca. 1907 tilbaka til littera H. Slopat 1922. Sålt 1924 till skrot.
SJ H 156H 156Sharp1874"Atle". Littera H från 1876. Omlittererades 1903 till SJ Hb 156. Ca. 1907 tilbaka til littera H. Slopat 1922. Sålt 1923 till MSJ H 156.
SJ H 175H 175Sharp1875"Sturle". Littera H från 1876. Omlittererades 1903 till SJ Hb 175. Ca. 1907 tilbaka til littera H. Slopat 1936. Skrotat 1936 i Notviken.
SJ H 176H 176Sharp1875"Fale". Littera H från 1876. Omlittererades 1899 till SJ Hb 176. Ca. 1907 tilbaka til littera H. Sålt 1918 till skrot till MSJ.
SJ H 177H 177Sharp1875"Sune". Littera H från 1876. Omlittererades 1899 till SJ Hb 177. Ca. 1907 tilbaka til littera H. Sålt 1918 till skrot till Bröderna Edstrand AB, Malmö.
SJ H 178H 178Sharp1875"Arne". Littera H från 1876. Slopat 1905. Skrotat 1905.

Jag vill lägga till följande på denna sida: