SJ ånglok

SJ Littera Gb

SJ Littera Gb (III)
1449 - 1453, 1464 - 1473

(Tillbaka till listan)

Ytterligare fem lok av Ga-typ behövdes år 1920 och dessa beställdes i Sverige. På basis av erfarenheterna med de tyska Ga-loken modifierades loktypen med tredje axeln förskjutbar, svensk B-ångpanna och en nykonstruerad treaxlig tender av vagg-typ. Loken tilldelades littera Gb och 1923 erhöll SJ ytterligare tio lok i en nödhjälpsbeställning till den krisdrabbade lokindustrin. Sedan loken avställts till följd av elektrifieringarna i slutet av 1930-talet skedde en upprustning av 13 lok, som ombyggdes till littera Gb2/G6. De återstående två loken hann ej ombyggas utan insattes direkt i trafik. Dessa båda lok, Gb 1450 och 1465, omlitrerades 1942 till typ G5 och användes sista åren Bolinden-Skelleftehamn, varefter de blev beredskapslok. Som sådana slopades de och skrotades alla i början av 1970-talet.


Längd:
17,44 m.
Tjänstevikt:
70 ton
Mat. vikt:
63,7 ton
Tendervikt:
18 ton
Ångtryck:
14 atm
Drivhjuls Ø:
1,35 m.
Kol:
7 ton
Vatten:
16,5 m³
Hastighet:
55 km/h
Antal:
15 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Gb 1449Gb 1449
Nohab1920Ombyggt 1939 til SJ Gb2 1449.
SJ Gb 1450Gb 1450Nohab1920Omlittererades 1942 til SJ G5 1450.
SJ Gb 1451Gb 1451Nohab1920Ombyggt 1941 til SJ Gb2 1451.
SJ Gb 1452Gb 1452Nohab1920Ombyggt 1939 til SJ Gb2 1452.
SJ Gb 1453Gb 1453Nohab1920Ombyggt 1940 til SJ Gb2 1453.
SJ Gb 1464Gb 1464Motala1923Ombyggt 1940 til SJ Gb2 1464.
SJ Gb 1465Gb 1465Motala1923Ombyggt 1942 til SJ G5 1465.
SJ Gb 1466Gb 1466Motala1923Ombyggt 1940 til SJ Gb2 1466.
SJ Gb 1467Gb 1467Motala1923Ombyggt 1939 til SJ Gb2 1467.
SJ Gb 1468Gb 1468Motala1923Ombyggt 1940 til SJ Gb2 1468.
SJ Gb 1469Gb 1469ASJ-F1923Ombyggt 1939 til SJ Gb2 1469.
SJ Gb 1470Gb 1470ASJ-F1923Ombyggt 1939 til SJ Gb2 1470.
SJ Gb 1471Gb 1471ASJ-F1923Ombyggt 1940 til SJ Gb2 1471.
SJ Gb 1472Gb 1472ASJ-F1923Ombyggt 1940 til SJ Gb2 1472.
SJ Gb 1473Gb 1473ASJ-F1923Ombyggt 1939 til SJ Gb2 1473.

Jag vill lägga till följande på denna sida: