SJ ånglok

SJ Littera G8

SJ Littera G8
1837 - 1840

(Tillbaka till listan)

Gävle - Dala Järnväg anskaffade 1908 och 1909 fyra åttakopplade godstågslok med samma prestanda, men två utfördes med axelföljd 0D0T2 (GDJ N/N3 53, 54) och två med axelföljd 1D0T2 (GDJ N/M3 55, 56). 1927 ombyggdes de två sistnämnda till axelföljd 0D0T2 och typ N3. SJ övertog loken som littera G8 och lät därefter 1950-51 bygga om loken med främre löpaxel, sluten hytt och standardångpanna typ E. Samtidigt fick loken freaxliga tendrar typ C och L. Loktypen gjorde sin sista tjänstgöring i Dalarna i början av 1960-talet och samtliga slopades 1970 för skrotning.
1D0T3: Längd ö. b. 16,85 m., tjänstevikt 61 ton, sth 60 km/t, tender materialvikt 13,5 ton, vattenförråd 14 ton, kolförråd 6 ton.


Längd:
15,23 m.
Tjänstevikt:
54,8 ton
Mat. vikt:
50 ton
Tendervikt:
11 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,4 m.
Kol:
3 ton
Vatten:
10 m³
Hastighet:
50 km/h
Antal:
4 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ G8 1837G8 1837
Falun19081948 från GDJ N3 53. Ombyggt 1950/51 till axelföljd 1D0T3. Gävle 1954, 57 och 60. Slopat 1970. Skrotat 1973 av SJ banavdeling, Hybo.
SJ G8 1838G8 1838
Falun19081948 från GDJ N3 54. Ombyggt 1950/51 till axelföljd 1D0T3. Gävle 1954 och 57. Slopat 1970. Skrotat 1973 av SJ banavdeling, Hybo.
SJ G8 1839G8 1839
Falun19091948 från GDJ N3 55. Ombyggt 1950/51 till axelföljd 1D0T3. Gävle 1954, 57 och 60. Slopat 1970. Skrotat 1973 av SJ banavdeling, Hybo.
SJ G8 1840G8 1840Falun19091948 från GDJ N3 56. Ombyggt 1950/51 till axelföljd 1D0T3. Gävle 1954, 57 och 60. Slopat 1970. Skrotat 1972 av SJ banavdeling, Hybo.

Jag vill lägga till följande på denna sida: