SJ ånglok

SJ Littera G2

SJ Littera G2
1408 … 1427

(Tillbaka till listan)

För att försöka pressa de höga lokpriserna i Sverige under första värdskriget beställde SJ år 1916 tjugo godstågslok av preussisk typ G8 hos Linke-Hofmann-Werke, Breslau i Tyskland. Dissa lok blev avsevärt försenad levererad 1918 och erhöll littera G, från 1919 förändrat till Ga. Loken var överhettarlok med utvändiga cylindrar och en aktningsvärd dragkraft av 16 Mp. Av standardiseringsskäl unbyttes de tyska ångpannorna 1929-32 mot svenska BGb-ångpannor på 16 lok (med nyt littera Ga2/G2). Ga 1410 fick 1940 främre löpaxel och nytt littera Ga3/G3, och Ga 1418 ombyggdes 1941 med främre löpaxel och BGb-ångpanna (med nytt littera Ga4/G4). De två återstående loken Ga 1413 och 1414 fick 1942 nytt littera G och erhäll 1943 och 1948 i sin tur BGb-ångpanna (med nytt littera G2).


Längd:
18,29 m.
Tjänstevikt:
70 ton
Mat. vikt:
64,5 ton
Tendervikt:
21,1 ton
Ångtryck:
14 atm
Drivhjuls Ø:
1,35 m.
Kol:
7 ton
Vatten:
16,5 m³
Hastighet:
55 km/h
Antal:
16 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ G2 1408G2 1408LHB1918Köpt 1957 från TGOJ G3 68 som beredskaplok. Slopat 1973. Skrotat 1974 i Notviken.
SJ G2 1409G2 1409LHB1918Köpt 1957 från TGOJ G3 64 som beredskaplok. Slopat 1973. Skrotat 1974 i Notviken.
SJ G2 1411G2 1411LHB1918Köpt 1957 från TGOJ G3 69 som beredskaplok. Slopat 1973. Skrotat 1974 i Notviken.
SJ G2 1412G2 1412LHB1918Omlittererades 1942 från SJ Ga2 1412. Vännäs 1954, 57 och 60. Beredskapslok, Skatan lokhus 1967. Slopat 1973.
SJ G2 1413G2 1413LHB1918Omlittererades 1943 från SJ G 1413. Vännäs 1954, 57 och 60. Slopat 1973.
SJ G2 1414G2 1414LHB1918Omlittererades 1948 från SJ G 1414. Göteborg 1957. Göteborg 1960 (beredskapslok). Slopat 1973.
SJ G2 1415G2 1415LHB19181948 från BJ G3 124. Vännäs 1954, 57 och 60. Slopat 1973.
SJ G2 1416G2 1416
LHB19181948 från BJ G3 122. Vännäs 1954, 57 och 60. Skatan lokhus 1967. Slopat 1973.
SJ G2 1417G2 1417LHB1918Köpt 1957 från TGOJ G3 66 som beredskaplok. Slopat 1973. Skrotat 1974 i Notviken.
SJ G2 1420G2 1420LHB1918Köpt 1957 från TGOJ G3 67 som beredskaplok. Slopat 1973. Skrotat 1974 i Notviken.
SJ G2 1421G2 1421LHB1918Köpt 1957 från TGOJ G3 70 som beredskaplok. Slopat 1973. Skrotat 1974 i Notviken.
SJ G2 1422G2 1422
LHB19181948 från BJ G3 123. Vännäs 1954 och 57. Slopat 1973.
SJ G2 1424G2 1424LHB19181948 från BJ G3 125. Vännäs 1957. Slopat 1973.
SJ G2 1425G2 1425LHB1918Omlittererades 1942 från SJ Ga2 1425. Göteborg 1957. Göteborg 1960 (beredskapslok). Slopat 1973.
SJ G2 1426G2 1426
LHB1918Köpt 1957 från TGOJ G3 65 som beredskaplok. Slopat 1973. Skrotat 1974 i Notviken.
SJ G2 1427G2 1427
LHB19181948 från BJ G3 126. Vännäs 1954, 57 och 60. Beredskapslok, Skatan lokhus 1967. Slopat 1973.

Jag vill lägga till följande på denna sida: