SJ ånglok

SJ Littera G11

SJ Littera G11
1930 - 1931

(Tillbaka till listan)

För tjänstgöring inom ockuperade/befriade områden konstruerades under andra värdskriget i såväl Tyskland, USA som England speciella så kallade "krigslok" i enkla och okomplicerade utföranden. Efter fredssluten övertogs dessa lok i många fall av de länder där loken tjänstgjorde. Holland övertog bl.a. en del åttakopplade godstågslok från War Department i England och två av dessa kunde 1953 säljas vidare till SJ. Efter ombyggnad i Örebro där de förlängda holländska skorstenarna kapades, de fyraxliga tendrarna kortades till treaxliga och sluten hytt uppsattes, kunde de båda kraftiga loken typ G11 insättas i trafik på linjerna i västra Småland. De avställdes i slutet av 1950-talet och blev beredskapslok, men slopades som udda 1973. Loken väckte intresse i England och ett lok köptes till museibanan Keighley & Worth Valley Railway. Efter att ha byggt om hytten till engelsk profil användes loket i SJ-skick några år, men ställdes sen av. Först 2007 har det åter tagits i bruk, nu helt återställt till engelskt skick och givet det fiktive numret 90733 (numret efter det sista BR-loket av denna typ). Inget annat lok av typen är bevarat.


Längd:
18,03 m.
Tjänstevikt:
73,4 ton
Mat. vikt:
67,1 ton
Tendervikt:
18,7 ton
Ångtryck:
16 atm
Drivhjuls Ø:
1,435 m.
Kol:
6,5 ton
Vatten:
16,3 m³
Hastighet:
70 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ G11 1930G11 1930NBL1944Köpt 1953 från NS 4383 (ex. War Department 78529). Borås 1954 och 57. Slopat 1973.
SJ G11 1931G11 1931Vulcan UK1945Köpt 1953 från NS 4464 (ex. War Department 79257). Borås 1954 och 57. Sålt 1973 till Keighly & Worth Valley Railway, England.

Jag vill lägga till följande på denna sida: