SJ ånglok

SJ Littera G

SJ Littera G (II)
1408 - 1427

(Tillbaka till listan)

För att försöka pressa de höga lokpriserna i Sverige under första värdskriget beställde SJ år 1916 tjugo godstågslok av preussisk typ G8.1 hos Linke-Hofmann-Werke, Breslau i Tyskland. Dissa lok blev avsevärt försenad levererad 1918 och erhöll littera G, från 1919 förändrat till Ga. Loken var överhettarlok med utvändiga cylindrar och en aktningsvärd dragkraft av 16 Mp. Loken var starka och pålitliga men de visade sig snart ha vissa kvilitetsproblem. De tyska pannorna var snart slut och ersattes med svenska pannor av standardtyp, så kallade BGb-pannor. Dessa nya pannor lades i 1929-1932 och de ombyggda loken fick då littera Ga2, senare G2. Ga 1410 fick 1940 främre löpaxel och nytt littera Ga3/G3, och Ga 1418 ombyggdes 1941 med främre löpaxel och BGb-ångpanna (med nytt littera Ga4/G4).


Längd:
18,29 m.
Tjänstevikt:
70 ton
Mat. vikt:
64,5 ton
Tendervikt:
21,1 ton
Ångtryck:
14 atm
Drivhjuls Ø:
1,35 m.
Kol:
7 ton
Vatten:
16,5 m³
Hastighet:
55 km/h
Antal:
20 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ G 1408G 1408LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Ga 1408.
SJ G 1409G 1409LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Ga 1409.
SJ G 1410G 1410LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Ga 1410.
SJ G 1411G 1411LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Ga 1411.
SJ G 1412G 1412LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Ga 1412.
SJ G 1413G 1413LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Ga 1413. Omlittererades 1942 retur från SJ Ga 1413. Omlittererades 1943 till SJ G2 1413.
SJ G 1414G 1414
LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Ga 1414. Omlittererades 1942 retur från SJ Ga 1414. Omlittererades 1948 till SJ G2 1414.
SJ G 1415G 1415LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Ga 1415.
SJ G 1416G 1416LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Ga 1416.
SJ G 1417G 1417LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Ga 1417.
SJ G 1418G 1418LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Ga 1418.
SJ G 1419G 1419LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Gb 1419.
SJ G 1420G 1420LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Gb 1420.
SJ G 1421G 1421LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Ga 1421.
SJ G 1422G 1422LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Gb 1422.
SJ G 1423G 1423LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Gb 1423.
SJ G 1424G 1424LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Ga 1424.
SJ G 1425G 1425LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Ga 1425.
SJ G 1426G 1426LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Ga 1426.
SJ G 1427G 1427LHB1918Omlittererades 1919 till SJ Ga 1427.

Jag vill lägga till följande på denna sida: