SJ ånglok

SJ Littera F

SJ Littera F (II)
1200 - 1209, 1271

(Tillbaka till listan)

Sedan snälltågsloket typ A från 1906-09 visat sig alltför svagt, konstrueredes 1911-12 ett nytt kraftfullt snälltågslok. För att gardera sig mot en snabb framtida utvickling togs prestanda till i övermått och loken utfördes för hastigheter långt över vad som tilläts vid SJ vid denna tid och blev därtill de största konventionella ånglok som funnits hos SJ. För att få god ekonomi utfördes loken som fyrcylindriga kompoundlok. Det första F-loket , 1200, ställdes ut på Baltiska Utställningen i Malmö 1914 i SJ:s omfattande utställning. F-loken sattes sedan i huvudsak in på linien Stockholm-Malmö och efter elektrifieringen av Södra stambanan överflyttades loken till Västkustbanan. Lok 1200 var 1918 med om Sveriges hittills värsta tågolycka, Getåolyckan. Banvallen utefter Bråviken gav vika och ett helt snälltåg följde med. Mindst 41 människor omkom i olyckan, som berodde på att myckat regn hade blött upp leran under banvallen. Loket bärgades och kom snart i trafik igen. När Västkustbanan elektrifierades avställdes de 11 loken och de såldes 1937 till DSB littera E, där de flesta loken gjorde tjänst fram till 1970. DSB E 964, fd SJ 1200, byttes tillbaka till Sverige, när det slopades och senare har DSB E 966, fd SJ 1202, köpts av Sveriges Järnvägsmuseum.


Längd:
21,3 m.
Tjänstevikt:
87,8 ton
Mat. vikt:
79,3 ton
Tendervikt:
23,5 ton
Ångtryck:
13 atm
Drivhjuls Ø:
1,88 m.
Kol:
6,5 ton
Vatten:
25 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
11 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ F 1200F 1200
Nohab1914Sålt 1937 till DSB E 964. Sålt 1963 till Järnvägsmuseum. Ankom till Helsingborg 18/6-63. Uppsala 1968. I drift 1970. I drift från september 2002. Gävle 2006.
SJ F 1201F 1201Nohab1915Sålt 1937 till DSB E 965.
SJ F 1202F 1202Nohab1915Sålt 1937 till DSB E 966. Sålt 1999 till Sveriges Järnvägsmuseum. Ankom till Göteborg 5/8-99. Gävle 2006-08.
SJ F 1203F 1203Nohab1915Sålt 1937 till DSB E 967.
SJ F 1204F 1204Nohab1915Sålt 1937 till DSB E 968.
SJ F 1205F 1205Nohab1915Sålt 1937 till DSB E 969.
SJ F 1206F 1206Nohab1916Sålt 1937 till DSB E 970.
SJ F 1207F 1207Nohab1916Sålt 1937 till DSB E 971.
SJ F 1208F 1208Nohab1916Sålt 1937 till DSB E 972.
SJ F 1209F 1209Nohab1916Sålt 1937 till DSB E 973.
SJ F 1271F 1271Nohab1916Sålt 1937 till DSB E 974.

Jag vill lägga till följande på denna sida: