SJ ånglok

SJ Littera F

SJ Littera F (I)
30 … 73

(Tillbaka till listan)

År 1863 anskaffades för första gången speciella godstågslok i form av fyra sexkopplade tenderlok från Beyer, Peacock i Manchester, som fördelades like på Södra och Westra Stambanorna. Loken var försedda med invändiga cylindrar och slidskåb och saknade ursprungligen hytt. 1881-88 inlades nya ångpannor av Belpaire-typ i samtliga lok, varvid typbeteckningen förändrades till Fb. Totalt byggdes 14 lok.


Längd:
12,6 m.
Tjänstevikt:
26 ton
Mat. vikt:
23,9 ton
Tendervikt:
7,6 ton
Ångtryck:
7 atm
Drivhjuls Ø:
1,38 m.
Kol:
3 ton
Vatten:
5,4 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
14 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ F 30F 30Beyer1863"Vaulunder". WSB 30 före 1864. Littera F från 1876. Omlittererades 1883 till SJ Fb 30.
SJ F 31F 31Beyer1863"Braut-Anund". WSB 31 före 1864. Littera F från 1876. Omlittererades 1883 till SJ Fb 31.
SJ F 49F 49Beyer1863"Wärend". SSB 9 före 1864. Littera F från 1876. Omlittererades 1885 till SJ Fb 49.
SJ F 50F 50
Beyer1863"Snapphanen". SSB 10 före 1864. Littera F från 1876. Omlittererades 1886 till SJ Fa 50.
SJ F 64F 64Beyer1864"Viger Spa". Littera F från 1876. Omlittererades 1881 till SJ Fb 64.
SJ F 65F 65Beyer1864"Starkodder". Littera F från 1876. Omlittererades 1883 till SJ Fb 65.
SJ F 66F 66Beyer1864"Björn". Littera F från 1876. Omlittererades 1882 till SJ Fb 66.
SJ F 67F 67Beyer1864"Sehrimner". Littera F från 1876. Omlittererades 1881 till SJ Fb 67.
SJ F 68F 68Beyer1865"Finnveden". Littera F från 1876. Omlittererades 1886 till SJ Fa 68.
SJ F 69F 69Beyer1865"Sigurd Ring". Littera F från 1876. Omlittererades 1883 till SJ Fb 69.
SJ F 70F 70Beyer1865"Birger Jarl". Littera F från 1876. Omlittererades 1886 till SJ Fa 70.
SJ F 71F 71Beyer1865"Yngve". Littera F från 1876. Omlittererades 1886 till SJ Fa 71.
SJ F 72F 72
Beyer1865"Njord". Littera F från 1876. Omlittererades 1881 till SJ Fb 72.
SJ F 73F 73Beyer1865"Thorgny". Littera F från 1876. Omlittererades 1883 till SJ Fb 73.

SJ Hg2 658

Järnvägsböcker

På jakt efter ånglok

På jakt efter ånglok
Pris 209 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida: