SJ ånglok

SJ Littera F

SJ Littera F (I)
30 … 73

(Tillbaka till listan)

År 1863 anskaffades för första gången speciella godstågslok i form av fyra sexkopplade tenderlok från Beyer, Peacock i Manchester, som fördelades like på Södra och Westra Stambanorna. Loken var försedda med invändiga cylindrar och slidskåb och saknade ursprungligen hytt. 1881-88 inlades nya ångpannor av Belpaire-typ i samtliga lok, varvid typbeteckningen förändrades till Fb. Totalt byggdes 14 lok.


Längd:
12,6 m.
Tjänstevikt:
26 ton
Mat. vikt:
23,9 ton
Tendervikt:
7,6 ton
Ångtryck:
7 atm
Drivhjuls Ø:
1,38 m.
Kol:
3 ton
Vatten:
5,4 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
14 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ F 30F 30Beyer1863"Vaulunder". WSB 30 före 1864. Littera F från 1876. Omlittererades 1883 till SJ Fb 30.
SJ F 31F 31Beyer1863"Braut-Anund". WSB 31 före 1864. Littera F från 1876. Omlittererades 1883 till SJ Fb 31.
SJ F 49F 49Beyer1863"Wärend". SSB 9 före 1864. Littera F från 1876. Omlittererades 1885 till SJ Fb 49.
SJ F 50F 50
Beyer1863"Snapphanen". SSB 10 före 1864. Littera F från 1876. Omlittererades 1886 till SJ Fa 50.
SJ F 64F 64Beyer1864"Viger Spa". Littera F från 1876. Omlittererades 1881 till SJ Fb 64.
SJ F 65F 65Beyer1864"Starkodder". Littera F från 1876. Omlittererades 1883 till SJ Fb 65.
SJ F 66F 66Beyer1864"Björn". Littera F från 1876. Omlittererades 1882 till SJ Fb 66.
SJ F 67F 67Beyer1864"Sehrimner". Littera F från 1876. Omlittererades 1881 till SJ Fb 67.
SJ F 68F 68Beyer1865"Finnveden". Littera F från 1876. Omlittererades 1886 till SJ Fa 68.
SJ F 69F 69Beyer1865"Sigurd Ring". Littera F från 1876. Omlittererades 1883 till SJ Fb 69.
SJ F 70F 70Beyer1865"Birger Jarl". Littera F från 1876. Omlittererades 1886 till SJ Fa 70.
SJ F 71F 71Beyer1865"Yngve". Littera F från 1876. Omlittererades 1886 till SJ Fa 71.
SJ F 72F 72
Beyer1865"Njord". Littera F från 1876. Omlittererades 1881 till SJ Fb 72.
SJ F 73F 73Beyer1865"Thorgny". Littera F från 1876. Omlittererades 1883 till SJ Fb 73.

Jag vill lägga till följande på denna sida: