SJ ånglok

SJ Littera E8

SJ Littera E8
1754 - 1756

(Tillbaka till listan)

I efterkrigstides Tyskland kunde Halmstad - Nässjö Järnvägar till förmånligt pris inköpa fyra moderna överhettade trecylindriga godstågslok från Hanomag i Hannover. De kraftfulla loken tilldelades HNJ littera M, senare littera G10 och ett lok, nr. 38, ombyggdes 1932 till tanklok. Resterande tre lok övertogs 1945 av SJ som littera E8 och de togs ur tjänst i slutet av 1950-talet. Sista tjänstgöring skedde på f. d. HNJ. Slopade 1973.

Längd:
17,35 m.
Tjänstevikt:
63,2 ton
Mat. vikt:
57,8 ton
Tendervikt:
18,2 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,407 m.
Kol:
5 ton
Vatten:
15 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
3 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ E8 1754E8 1754Hanomag19221945 från HNJ 39. Borås 1957. Borås 1960 (beredskapslok). Slopat 1973.
SJ E8 1755E8 1755Hanomag19221945 från HNJ 40. Borås 1954 och 57. Slopat 1973.
SJ E8 1756E8 1756Hanomag19221945 från HNJ 41. Borås 1954 och 57-60. Slopat 1973.

Jag vill lägga till följande på denna sida: