SJ ånglok

SJ Littera DHa

SJ Littera DHa
1478 - 1481

(Tillbaka till listan)

Till trafikstarten på linjen Bollnäs-Orsa anskaffade Dala-Hälsinglands Järnväg fyra yttercylindriga Modul-lok från Nydqvist & Holm år 1898, vilka märktes DHdJ 1-4. Loken moderniserades med överhettare och användes av SJ år 1917-27, då järnvägen var uthyrd till SJ. År 1927 övertogs loken som littera DHa. Slopning skedde 1936 och skrotning påföljande år.


Längd:
14,64 m.
Tjänstevikt:
45,4 ton
Mat. vikt:
42 ton
Tendervikt:
10,9 ton
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,4 m.
Kol:
3,5 ton
Vatten:
10 m³
Hastighet:
70 km/h
Antal:
4 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ DHa 1478DHa 1478Nohab18981927 från DHdJ 1. Slopat 1936. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ DHa 1479DHa 1479
Nohab18981927 från DHdJ 2. Slopat 1936. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ DHa 1480DHa 1480Nohab18981927 från DHdJ 3. Slopat 1936. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ DHa 1481DHa 1481Nohab18981927 från DHdJ 4. Slopat 1936. Skrotat 1937 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: