SJ ånglok

SJ Littera Cd

SJ Littera Cd
342 … 748

(Tillbaka till listan)

År 1916 började SJ bygga om våtånglok typ Cc till överhettarlok med bibehållna planslider och 1920 markerades detta genom nytt littera Cd för ombyggda lok. Totalt 49 lok ombyggdes fram till 1931 (kompoundloket Cc 535 fick överhettarpannan urtagen 1919 och ommärktes aldrig till Cd). Cc 747 ombyggdes 1924 med rökskåpsöverhettning system Anderberg och erhöll förändrad litterabeteckning Cd2 (borttagen 1931). Åren 1933-37 såldes Cd 419, 562 och 747 till SNJ och 618, 621 och 744 till VBHJ.
Flertalet lok slopades 1930-36 och 1942 fanns 16 lok kvar, vilka tilsammans med de tre återkomna loken från VBHJ tilldelades nytt littera C. Den aktiva tjänsten slutade omkring 1950 och flertalet stod då avställda utan tendrar i Örebro. Många slopades fram till 1953 och skrotades och de tre kvarvarande (C 561, 614, 734) ombyggdes till värmecentraler för militära tvättåg och förseddes med boggietendrar typ A.


Längd:
15,43 m.
Tjänstevikt:
42,9 ton
Mat. vikt:
39,4 ton
Tendervikt:
13,5 ton
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,88 m.
Kol:
5,2 ton
Vatten:
14 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
48 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Cd 342Cd 342Nohab1886Ombyggt 1920 från SJ Cc 342. Slopat 1922. Skrotat 1922 i Örebro.
SJ Cd 403Cd 403Nohab1892Ombyggt 1920 från SJ Cc 403. Slopat 1925. Skrotat 1925 i Göteborg.
SJ Cd 405Cd 405Nohab1892Ombyggt 1923 från SJ Cc 405. Slopat 1928. Skrotat 1928 i Örebro.
SJ Cd 418Cd 418Nohab1892Ombyggt 1921 från SJ Cd 418. Slopat 1932. Skrotat 1934 i Vislanda.
SJ Cd 419Cd 419Nohab1892Ombyggt 1921 från SJ Cd 419. Sålt 1933 till SNJ Cd 4.
SJ Cd 420Cd 420Nohab1892Ombyggt 1921 från SJ Cd 420. Slopat 1928. Skrotat 1928 i Örebro.
SJ Cd 421Cd 421Nohab1892Ombyggt 1923 från SJ Cd 421.Slopat 1931. Skrotat 1931 i Örebro.
SJ Cd 463Cd 463Nohab1896Ombyggt 1925 från SJ Cc 463. Slopat 1935. Skrotat 1935 i Vislanda.
SJ Cd 464Cd 464Nohab1896Ombyggt 1925 från SJ Cc 464. Slopat 1933. Skrotat 1934 i Vislanda.
SJ Cd 523Cd 523Nohab1897Ombyggt 1920 från SJ Cc 523. Omlittererades 1942 till SJ C 523.
SJ Cd 525Cd 525Nohab1897Ombyggt 1920 från SJ Cc 525. Slopat 1930. Skrotat 1934 i Örebro.
SJ Cd 527Cd 527Nohab1897Ombyggt 1922 från SJ Cc 527. Slopat 1933. Skrotat 1933 i Vislanda.
SJ Cd 528Cd 528Nohab1897Ombyggt1925 från SJ Cc 528. Omlittererades 1942 till SJ C 528.
SJ Cd 529Cd 529Nohab1897Ombyggt 1922 från SJ Cc 529. Slopat 1935. Skrotat 1935 i Vislanda.
SJ Cd 532Cd 532Nohab1898Ombyggt 1921 från SJ Cc 532. Slopat 1935. Skrotat 1935 i Vislanda.
SJ Cd 533Cd 533Nohab1898Ombyggt 1921 från SJ Cc 533. Slopat 1935. Skrotat 1935 i Vislanda.
SJ Cd 534Cd 534Nohab1898Ombyggt 1922 från SJ Cc 534. Slopat 1933. Skrotat 1934 i Vislanda.
SJ Cd 551Cd 551Motala1899Ombyggt 1921 från SJ Cc 551. Slopat 1936. Skrotat 1936 i Vislanda.
SJ Cd 552Cd 552Motala1899Ombyggt1922 från SJ Cc 552. Omlittererades 1942 till SJ C 552.
SJ Cd 555Cd 555Nohab1899Ombyggt 1920 från SJ Cc 555. Omlittererades 1942 till SJ C 555.
SJ Cd 556Cd 556Nohab1899Ombyggt 1920 från SJ Cc 556. Omlittererades 1942 till SJ C 556.
SJ Cd 558Cd 558Nohab1899Ombyggt 1921 från SJ Cc 558. Slopat 1935. Skrotat 1935 i Vislanda.
SJ Cd 561Cd 561Nohab1899Ombyggt 1920 från SJ Cc 561. Omlittererades 1942 till SJ C 561.
SJ Cd 562Cd 562Nohab1899Ombyggt 1925 från SJ Cc 562. Sålt 1933 till SNJ Cd 5.
SJ Cd 563Cd 563Nohab1899Ombyggt 1923 från SJ Cc 563. Slopat 1936. Skrotat 1936 i Vislanda.
SJ Cd 613Cd 613Nohab1900Ombyggt 1920 från SJ Cc 613. Slopat 1936. Skrotat 1936 i Vislanda.
SJ Cd 614Cd 614Nohab1900Ombyggt 1924 från SJ Cc 614. Omlittererades 1942 till SJ C 614.
SJ Cd 617Cd 617Nohab1900Ombyggt 1920 från SJ Cc 617. Slopat 1933. Skrotat 1934 i Vislanda.
SJ Cd 618Cd 618Nohab1900Ombyggt 1925 från SJ Cc 618. Sålt 1936 till VBHJ 24. Retur från VBHJ 1940. Omlittererades 1942 till SJ C 618.
SJ Cd 619Cd 619Nohab1900Ombyggt 1922 från SJ Cc 619. Slopat 1936. Skrotat 1936 i Vislanda.
SJ Cd 621Cd 621Nohab1900Ombyggt 1922 från SJ Cc 621. Sålt 1936 till VBHJ 26. Retur från VBHJ 1940. Omlittererades 1942 till SJ C 621.
SJ Cd 622Cd 622Nohab1900Ombyggt 1922 från SJ Cc 622. Omlittererades 1942 till SJ C 622.
SJ Cd 670Cd 670Nohab1901Ombyggt 1924 från SJ Cc 670. Slopat 1936. Skrotat 1936 i Vislanda.
SJ Cd 676Cd 676Nohab1901Ombyggt 1922 från SJ Cc 676. Slopat 1933. Skrotat 1934 i Vislanda.
SJ Cd 677Cd 677Nohab1901Ombyggt 1925 från SJ Cc 677. Slopat 1936. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ Cd 734Cd 734Nohab1902Ombyggt 1925 från SJ Cc 734. Omlittererades 1942 till SJ C 734.
SJ Cd 735Cd 735Nohab1902Ombyggt 1925 från SJ Cc 735. Omlittererades 1942 till SJ C 735.
SJ Cd 737Cd 737Nohab1902Ombyggt 1920 från SJ Cc 737. Slopat 1936. Skrotat 1936 i Vislanda.
SJ Cd 738Cd 738Nohab1902Ombyggt 1926 från SJ Cc 738. Slopat 1935. Skrotat 1935 i Vislanda.
SJ Cd 739Cd 739Nohab1902Ombyggt 1921 från SJ Cc 739. Slopat 1936. Skrotat 1936 i Vislanda.
SJ Cd 740Cd 740Nohab1902Ombyggt 1925 från SJ Cc 740. Slopat 1936. Skrotat 1936 i Vislanda.
SJ Cd 741Cd 741Motala1902Ombyggt 1921 från SJ Cc 741. Slopat 1934. Skrotat 1934 i Vislanda.
SJ Cd 742Cd 742Motala1902Ombyggt 1920 från SJ Cc 742. Slopat 1936. Skrotat 1936 i Vislanda.
SJ Cd 743Cd 743Motala1902Ombyggt 1931 från SJ Cc 743. Omlittererades 1942 till SJ C 743.
SJ Cd 744Cd 744Motala1902Ombyggt 1924 från SJ Cc 744. Sålt 1936 till VBHJ 25. Retur 1940 från VBHJ 25. Omlittererades 1942 till SJ C 744.
SJ Cd 746Cd 746Motala1903Ombyggt 1928 från SJ Cc 746. Omlittererades 1942 till SJ C 746.
SJ Cd 747Cd 747Motala1903Ombyggt 1924 från SJ Cc 747. Anderberg rökskåpsöverhettning och littera Cd2 1924-31. Sålt 1937 till SNJ Cd 1.
SJ Cd 748Cd 748Motala1903Ombyggt 1922 från SJ Cc 748. Omlittererades 1942 till SJ C 748.

Jag vill lägga till följande på denna sida: