SJ ånglok

SJ Littera Cb

SJ Littera Cb
338 - 342

(Tillbaka till listan)

Det fyrkopplade snälltågsloket typ C från 1875 var grundvalen för en ny och större snälltågsmaskin med främre löpboggie, som 1886 levererades i 5 exemplar med typbeteckningen Cb. Löpboggien var motiverad av den större ångpannen och den därmed framskjutna tyngdpunkten. Loken levererades med tvåaxliga tendrar typ DK, som senere ersattes med treaxliga C-tendrar. Loken var ej helt lyckade då ångpannans kapacitet inte räckte till och fler lok av denna typ beställdes ej, utan typen ersattes av littera Cc. År 1903-05 ombyggdes de fem Cb-loken till typ Cc och så småningom blev Cc 342 t. o. m. försedd med överhettning.


Längd:
14,75 m.
Tjänstevikt:
40,5 ton
Mat. vikt:
37,4 ton
Tendervikt:
21,5 ton
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,878 m.
Kol:
3 ton
Vatten:
8,3 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
5 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Cb 338Cb 338Nohab1886"Ellida". Ombyggt 1903 till SJ Cc 338.
SJ Cb 339Cb 339
Nohab1886"Hervara". Ombyggt 1904 till SJ Cc 339.
SJ Cb 340Cb 340Nohab1886"Signhild". Ombyggt 1905 till SJ Cc 340.
SJ Cb 341Cb 341Nohab1886"Valkyrian". Ombyggt 1904 till SJ Cc 341.
SJ Cb 342Cb 342
Nohab1886"Verdandi". Sista SJ-lok som fick namn. Ombyggt 1905 till SJ Cc 342.


SJ E 1239

Jag vill lägga till följande på denna sida: