SJ ånglok

SJ Littera C9

SJ Littera C9
1821

(Tillbaka till listan)

För persontågstjänsten på Bargslagernas Järnväg utvaldes en av den engelska loktillverkaren Beyer, Peacock´s standardkonstruktioner med fyra kopplade hjul och bakre löpaxel. Sammanlagt anskaffades tolv lok av denna typ (BJ littera B) under perioden 1874-89. Flertalet av loken slopades långt före statsinlösen 1948, men ett lok, BJ B 29 fanns kvar för tjänst med inspektionståg. Loket fanns kvar fram till 1954, då det slopades för att ångpannan skulle kunna överflyttas till museiloket "Prins August".


Längd:
12,9 m.
Tjänstevikt:
29,1 ton
Mat. vikt:
25,8 ton
Tendervikt:
8,2 ton
Ångtryck:
9 atm
Drivhjuls Ø:
1,575 m.
Kol:
2,8 ton
Vatten:
7,4 m³
Hastighet:
75 km/h
Antal:
1 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ C9 1821C9 1821
Beyer18801948 från BJ B 29. Slopat 1954. Skrotat 1955 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: