SJ ånglok

SJ Littera C8

SJ Littera C8
1632

(Tillbaka till listan)

Till öppnandet av Malmö - Tomelilla Järnväg inköptes 1892-94 fem fyrkopplade tendermaskiner med invändiga cylindrar och 1540 mm. drivhjul. En sjätte maskin av samma typ adderades 1908. Flera av loken moderniserades på 1930-talet med nya ångpannor och 1943 övertog SJ fyra lok som littera Å7. Tre lok slopades redan 1943-46, medan det modernaste 1947 erhöll nytt littera C8 och överlevde till 1956. Slopning hade dock skett redan 1952. Loket var det sista loket av den så kallade VKBa-typen, som var så vanliga på privatbanorna vid sekelskiftet.

Längd:
12,72 m.
Tjänstevikt:
29,4 ton
Mat. vikt:
27,3 ton
Tendervikt:
10 ton
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,54 m.
Kol:
2 ton
Vatten:
7 m³
Hastighet:
75 km/h
Antal:
1 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ C8 1632C8 1632Nohab1908Omlittererades 1947 från SJ Å7 1632. Slopat 1952. Skrotat 1956 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: