SJ ånglok

SJ Littera C7

SJ Littera C7
1774, 1810 - 1817

(Tillbaka till listan)

Bergslagsbanan anskaffade från 1901 snälltågslok typ 2B0-tender med innercylindrar och 1722 mm. drivhjul. Sedan 5 lok levererats tog man 1905 det djärva greppet att förse det sjätte med överhettning och BJ A 52 blev Sveriges första överhettarlok. 1915 tillkom ytterligare tre överhettarlok, samtidigt som de fem äldre försågs med överhettning. Loken ombyggdes så småningom radikalt med högt pannläge, förstorade hytter och under andra värdskriget även så kallad OFWJ-hytt med delar av bakskärm och hyttak fästa på tendern. BJ C3 51 såldes 1941 till NOJ och övertogs 1946 av SJ somlittera C7, och 1948 tillkom de resterande 8 loken från BJ. C7 1813 tjänstgjorde fram till 1958 i olika tåg kring Växjö som sista C7-lok i tjänst. 1812 tjänstgjorde 1957-63 som värmelok i Notviken. 1774 uppställdes 1963 i Hultsfred och 1814 (= BJ C3 52) överlämnades 1972 som deposition till Nohab i Trollhättan. Övriga lok skrotades 1956-67.
1774, 1810-1813 har materialvikt 36,9 ton och tjänstevikt 39,7 ton.
1774 har tender med materialvikt 9 ton, vattenförråd 8,7 m3 och kolförråd 4,5 ton.


Längd:
14,46 m.
Tjänstevikt:
41,9 ton
Mat. vikt:
39,1 ton
Tendervikt:
11,6 ton
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,722 m.
Kol:
4,2 ton
Vatten:
9,5 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
9 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ C7 1774C7 1774
Nohab19041946 från NOJ 37. Beredskapsreparation 1955. Beredskapslok, lokhus Loshult 1957. Slopat 1962. Uppställt 1963 i Hultsfreds Hembygdspark. Hultsfred 1968 och 2006-11.
SJ C7 1810C7 1810Nohab19011948 från BJ C3 44. Slopat 1952. Skrotat 1956 i Vislanda.
SJ C7 1811C7 1811Nohab19011948 från BJ C3 45. Slopat 1952. Skrotat 1956 i Vislanda.
SJ C7 1812C7 1812Nohab19011948 från BJ C3 46. Värmelok i Notviken 1957-63. Slopat 1963. Skrotat 1964 i Notviken.
SJ C7 1813C7 1813Nohab19041948 från BJ C3 50. Slopat 1967. Skrotat 1967 i Vislanda.
SJ C7 1814C7 1814
Nohab19051948 från BJ C3 52. Slopat 1967. Älmhult 1968. Sålt 1972 till Nohab Ångloksklubb. I tjänst 1979. Trollhättan 2006-08.
SJ C7 1815C7 1815Motala19151948 från BJ C3 71. Slopat 1962. Skrotat 1966 i Vislanda.
SJ C7 1816C7 1816Motala19151948 från BJ C3 72. Slopat 1952. Skrotat 1955 i Vislanda.
SJ C7 1817C7 1817
Motala19151948 från BJ C3 73. Kalmar 1967. Slopat 1967. Skrotat 1967 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: